Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Haldusmenetlus. Haldusakti koostamine

Eesmärgiks on anda koolitusel osalejale teadmine, oskus ja julgus leida ise igale elujuhtumile heale haldusele sobilik lahendus nii, et samaaegselt on tasakaalus riigi avalik ja isiku erahuvi.

Sihtgrupp:
riigi ja kohaliku omavalitsuse sektori ametnikud ja töötajad.

Koolituse sisu: 

 • Haldusmenetluse olemus ja eesmärgid. Põhimõtted ja nende kohaldamine.
 • Kaalutlusõigus ja -kohustus. Määratlemata õigusmõisted.
 • Haldusmenetluse kulg:
 • Menetluse algus (asutuse ja taotleja initsiatiiv, isiku tahte selgitamine ja tõlgendamine, puudused).
 • Menetlusse kaasamine.
 • Asjaolude uurimine.
 • Õiguste selgitamine.
 • Dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave, blankettidel olev teave.
 • Ärakuulamine.
 • Otsuse tegemine. Õiguspärane ja hea otsus.
 • Otsuse vormistamine (e-kiri, ametlik kiri), sh põhjendamiskohustus.
 • Otsuse teatavaks tegemine.
 • Otsuse täitmine (haldussund).
 • Isiku rikutud õiguste kaitsmine ja heastamine (vaidemenetlus).

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse läbinu teab, milline on Eesti haldusõiguse ja -menetluse põhiolemus ning oskab ja julgeb sellest lähtuda oma igapäevases töös. Samuti on teadlik riigi ja ametniku tegevuse piiridest, menetluse ulatuslikust vormivabadusest, hea halduse tava ja teistest haldusmenetluse põhimõtetest ja paindlike lahenduste leidmiste võimalustest.

Koolitaja:
Helen Kranich, kes on kogenud ning hinnatud taseme- ja täiendusõppe koolitaja haldusõiguse ja haldusmenetluse valdkonnas. Koolitajal on õiguse ja haldusjuhtimise magistrikraadid Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Koolitajana panustab ta palju koolituse ettevalmistamisse ja hindab sihtgrupi vajadusi. Koolitades seob teooria Eesti enda heade praktikanäidetega. Teda on mitmel korral tunnustatud täienduskoolituste läbiviimise eest koolitusaasta parima lektori tiitliga.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale (loenguslaidid ja neis viidatud haldus- ja kohtupraktika) ja tõendit.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Haldusmenetlus. Haldusakti koostamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.