Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hankejuhtimise meistriklass tööstuses

Efektiivne hankejuhtimine tööstuses tähendab ettevõtte jaoks kulude kokkuhoidu. Hankeprotsess koosneb aga paljudest erinevatest etappidest, mille haldamine on keeruline ja nõuab osapooltelt tihedat infovahetust. „Hankejuhtimise meistriklass tööstuses“ on loodud tootmisettevõtete hanke- ja ostujuhtidele eesmärgiga anda teadmised ja oskused, kuidas muuta hanketegevus efektiivseks ning suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Meistriklass koosneb neljast koolituspäevast, mis moodustab hanketsükli:

 1. päev – Hanketurg – võimekuse ja võimaluste hindamine
 2. päev – Hankedokumentatsiooni koostamine ja hankekorraldus
 3. päev – Ostujuhtimine läbi pakkumuse ja nõudluse
  • PS! Programmi kolmas päev on pühendatud ostujuhtimise temaatikale, kuhu on võimalik ostujuhtidel eraldi registreeruda.
 4. päev – Lepingu tulemuslikkuse hindamine

Koolituse sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud tootmis- ja tööstusettevõtete hanke- ja ostujuhtid ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete tegevjuhid, kes soovivad ettevõtte hanketegevust efektiivsemalt juhtida.

Koolituse eesmärk on muuta hanketegevus efektiivseks, suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Koolitusel osalemise tulemusena osaleja

 • Mõistab ja oskab teostada hanget ning orienteerub hankekorralduses, tundes hanke planeerimise etappe ja erinevate üksuste rolle;
 • Mõistab, kuidas ettevõtte strateegiast lähtudes luua hanke- ja ostustrateegiaid;
 • Oskab luua ostustrateegiale vastavaid ostuprotsesse, esitada ostustruktuure ning luua erinevaid ostutasandite tulemusmõõdikuid;
 • Mõistab ja oskab juhtida ettevõtte varusid ning orienteerub varude juhtimise süsteemide vahel;
 • Oskab luua erinevaid tarnijate hindamise mudeleid ning tarnijate haldamise protsesse;
 • Teab müügilepingute kriitilisi elemente ja mõistab seonduvaid riske;
 • Mõistab tervikliku kvaliteedijuhtimise süsteemi ja Lean mõtteviisi võimalusi.

Koolituse tulemusi hinnatakse rühmatööde ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse sisu: 

 • 1. päev
  • Ostujuhtimise areng ja hankeprotsess
   • Sissejuhatus ja õppevõimalused
   • Ostujuhtimise areng
   • Hankeprotsessi etapid
   • Taktikaline ning operatiivne ostujuhtimine, eesmärgid ja ülesanded
   • Strateegiline hankimine, eesmärgid ja võimalused
   • Ostu- ja hanketegevus ettevõttes: struktuurid ja roll
  • Kvaliteedijuhtimine hanke- ja ostutegevuses
   • Rahvusvahelised standardid ja nende roll hankeprotsessis
   • Terviklik kvaliteedijuhtimise süsteem (TQM)
   • Lean mõtteviis, piiranguteooria ning seos ostu- ja hanketegevusega
   • Ostu- ja hankeprotsessi koostamine
  • Tarne vajadus ja toote turg
   • Ostja analüüs (tarne vajadus)
   • Toote (kaup ja teenus) turu hindamineTarnija ja Ostja positsioneering – huvide ja jõudude tasakaal
   • Spetsifikatsioonid ja nende tähtsus vajaduse määratlemisel
   • Strateegia ja plaani väljatöötamine
   • Tarnija võimaluste ja võimekuste hindamine
   • Tarnija eelkvalifitseerimine
   • Tarnijate valik
  • Tarnija eelkvalifitseerimise mudel
   • Tarnija eelkvalifitseerimise mudeli väljatöötamine
 • 2. päev
  • Hankedokumendid
   • Hankimise- ja hankestrateegia
   • Hankedokumentide loetelu ja sisu
   • Hankemenetluse vormid, nende kasutus ja erinevused
   • Avaliku- ja erasektori hanke peamised erinevused
   • Sidusgruppide kaardistamine, kaasamine ja kommunikatsioon
  • Hind. Kulud ja kogukulu kontseptsioon
   • Ostu- ja omahind
   • Hinna- ja kuluelemendid
   • Hinnakujundamine
   • Toote soetusmaksumus, kogukulu kontseptsioon
  • Hankedokumentatsiooni koostamine
   • Hankedokumentatsiooni kohustuslikud elemendid
  • Müügileping
   • Hankevõitja hindamine ja valik
   • Müügilepingu kriitilised elemendid, vajadus ja riskid
 • 3. päev
  • Ostujuhtimine
   • Ostustrateegia
   • Ostujuhtimise peamine fookus ja idee
   • Ostude ja hangete määratlused
   • Ostujuhtimise peamised muutused ja arengud
   • Ostmine
   • Ostujuhtimise struktuur ja mudel
   • Ostumenetlused ja vahendid
  • Pakkumuse ja nõudluse kooskõla läbi varude juhtimise
   • Varude klassifikatsioon ja liigid
   • ABC analüüs
   • Prognoosimise lähenemisviisid
   • Just-In-Time (JIT) lähenemisviisid ja eesmärgid
   • Incoterms 2010 – võimalused ja riskid
   • Varud. Varude juhtimise meetodid, võimalused ja arengud
  • Praktikum
   • Ostuprotsessi koostamine
   • Tarneahela strateegia
   • Varude juhtimine valik ja võimalused
   • Kaasuse lahendamine
   • Esitlus ja diskussioon
 • 4. päev
  • Tarnijate haldamine
   • Tulemusmõõdikud ja tulemuste seire
   • SMART mudel ja tulemusmõõdikute tasakaal
   • Tarnijate tulemuslikkuse hindamine ja süsteemne järgimine
   • Väljakutsed rahvusvahelises ärikeskkonnas
   • Tarnijate segmenteerimine ja lähenemisviisid
  • Koostöö arendamine ja protsessi õppetunnid
   • Professionaalne võrdlusanalüüs
   • Tarnija suhete mudelid
    Läbirääkimiste ettevalmistamine ja kompetentsus
   • Hanke- ja ostustrateegia sobivuse hindamine ettevõtte eesmärkidega
   • Jätkusuutlikkus ja säästev hange
   • Kolmikaruandlus ja sotsiaalne vastutus
  • Praktikum
   • Jätkusuutlikkuse saavutamine läbi tarneahela integratsiooni
   • Esitlus ja diskussioon
   • Kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, meeskonna töö ja praktikum, esitlused, arutelu ja analüüs

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse teoreetilist osa illustreeritakse videotega ja praktiseeritakse kaasuste lahendamise ning rühmatööga. Rühmatööde tegemiseks on soovituslik kaasa võtta sülearvuti.

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Kerttily Golubeva
Carlsberg Group, Baltic Customer Supply Chain Manager
Kerttily on töötanud ostu-, hanke ja tarneahela juhtimise valdkonna rahvusvahelistes ettevõtetes üle 20 aasta. Ta on õppinud Londonis ja omandanud rahvusvaheliselt tunnustatud CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) kvalifikatsiooni.

Aastatel 2000-2002 töötas Kerttily Elcoteq insenerikeskuses materjali grupi koosseisus. Aastatel 2002-2007 tegeles hulgikaubanduses rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide ostu ja hankealaste küsimustega ja koordineerides ning arendades tarneahelat. 2007-2017. aastatel töötas Ensto kontsernis hankejuhtina ning alates 2017. aasta novembrist Carlsberg Groupis, Baltikumi planeerimisjuhina.

Kerttily on õppinud finantsjuhtimist ja lõpetanud magistrantuuri organisatsioonikäitumises. Lisaks tegutseb Kerttily aktiivselt Eesti Tarneahela juhtimise ühingu (Prolog) liikmena.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hankejuhtimise meistriklass tööstuses

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.