Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hea haldusmenetluse ABC

Eesmärk on selgitada hea halduse tavale põhinevaid haldusmenetluse põhitõdesid kaasava, paindliku ja õiguspärase haldustegevuse teostamiseks.

Sihtrühm:
Ametnikud ja töötajad, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku haldusaktide ja haldustoimingute ettevalmistamisega ning tunnevad vajadust oma tegevuse haldusmenetluse reeglite kohaseks kaardistamiseks

Koolituse sisu:

 • 2 ak tundi
  • Mõisted: haldusmenetlus, haldusorgan, haldusakt, toiming ja menetlustoiming.
  • Hea halduse tava ja haldusmenetluse seaduse nõuded eripalgelises haldustegevuses.
  • Menetluse algus ja menetlusse kaasamine
 • 2 ak tundi
  • Menetluse kulg.
  • Õiguslik alus ja asjaolude väljaselgitamine.
  • Informeerimine, selgitamine, ärakuulamine.
 • 2 ak tundi
  • Kaalutlusreeglid ja proportsionaalsuse põhimõte.
  • Otsustamine.
  • Põhjendamine.
  • Menetluse lõpp.

Koolituse läbinu:

 • Teab haldusmenetluse põhietappe ning sellesse kaasatute õigusi ja kohustusi
 • Seostab eesmärgipäraselt haldusmenetluse põhitõed haldusakti ja toimingu ettevalmistamisel
 • Teab millised on võimalused kaasavaks, paindlikuks ja õiguspäraseks haldustegevuseks

Koolitaja:
Triin Roosve
on Sisekaitseakadeemia avaliku õiguse lektor alates 2001. aastast. Tegev nii taseme- kui ka täiendõppes. On viinud läbi täiendkoolitusi eeskätt haldusmenetlusest, korrakaitseõigusest ja õiguse alustest erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes. Külalislektori kogemus: Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Berliini Majanduse ja Õiguse Kõrgkool. Töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. Õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (võrds. magister), täiendanud ennast Bonni Ülikoolis. Õpetamisel hindab kasulikku sünergiat lektori ja koolitatavate vahel, kus kõik lõpetavad koolituspäeva teadmisega, et on täna targemad kui eile.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hea haldusmenetluse ABC

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.