Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hea juht on parem kui palk

Juhi roll, suhtumine ja hoiakud mõjutavad töösuhteid täna rohkem kui kunagi varem. Põhjus peitub selles, et kvalifitseeritud töötajad ei lähtu töökoha otsinguil või seal püsimisel pelgalt palganumbrist.

Palk ei motiveeri inimesi paremini töötama, küll aga on juhi isiksusel ja hoiakutel töötajate töörõõmule, tulemustele ning seeläbi ka ettevõtte tulemustele otsene mõju.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele praktilisi juhiseid sellest, kuidas ja mis suunas arendada oma juhtimisoskusi arvestades töötajate ootusi.

Koolituse läbinu teab, mida töötajad juhis väärtustavad ning kuidas olla inspireeriv juht.

Osalejatele antakse võimalus enne koolitust teha elektrooniliselt Cesarec-Markes isiksuse test (CMPS) ning tulemusi analüüsitakse anonüümselt.

Sihtrühm:
Juhid, keskastmejuhid, personalijuhid, personalispetsialistid ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 12:00 Põhjalikult käsitletakse järgmisi teemasid:
  • Mis motiveerib töötama?
  • Erinevus juhtide ja alluvate arvamustes: huvitav töö või töötasu
  • Dilemma: “ma tahan” või “ma pean” tegema. Mõned enam tuntud motivatsiooniteooriad ja kuidas seda teadmist juhtimises kasutada
  • Tööalased hoiakud
  • Isiklik vastutus, töösse panustamine, tööle pühendumus, samastumine organisatsiooniga
  • Kuidas motiveerida teisi?
  • Preemia motiveerib töötajat saama preemiat, mitte niivõrd paremini töötama
  • Kui preemiat parasjagu ei ole, siis motivatsioon kaob. Mida teha?
  • Kuidas motiveerida iseennast?
  • Töö tulemuslikkus
  • Töötaja töö tulemuslikkus on kolme teguri s.o töötaja võimekuse, motivatsiooni, võimaluse koosmõju
 • 12:00 – 13:00 Lõunapaus
 • 13:00 – 15:00 Koolitus jätkub praktilise osaga
  • Juhi kompetentsid (pädevused). Antakse enesehinnang oma juhtimisalastele:
   • teadmistele – näiteks: haldus ja juhtimine, asjaajamine, majandus ja raamatupidamine, psühholoogia, müük ja turundus, tehnika ja tehnoloogia jne.
   • oskustele – näiteks: kriitiline mõtlemine, aktiivne kuulamine, koordineerimine, hinnangud ja otsuste tegemine, aja planeerimine, järelevalve, aktiivne õppimine jne.
   • võimekustele – näiteks: kirjalikust tekstist arusaamine, eneseväljendus, probleemi taju ja lahendamisoskused, deduktiivne ja induktiivne mõtlemine, teabe korrastamine jne.
  • Iseenda juhtimiskompetentsidele antud hinnangute võrdlus USA organisatsioonide ning firmade juhtide vastavate kompetentside vajalikkusega.
  • Analüüsitakse testi tulemusi, arutletakse teemal “Juhi profiil”
   • Saavutamisvajadus
   • Vajadus töötada sõbralikus töökollektiivis
   • Võimalikult väike agressiivsusus
   • Enesekaitse
   • Süütunne tegemata jäetu (või oma vigade) suhtes
   • Domineerimine
   • Soov olla tähelepanu keskmes
   • Sõltumatus
   • Abistamisvajadus
   • Korraarmastus
   • Soov saada teistelt tuge või abi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu teab, mida töötajad juhis väärtustavad ning kuidas olla inspireeriv juht.

Koolitaja:mare teichmann
prof emer. Mare Teichmann, külalisprofessor Sileesia Ülikoolis ja Grenoble Ülikoolis
Mare Teichmann on Eesti psühholoog, Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi psühholoogia õppetooli professor. Tema teadustöö põhisuundadeks on tööstress, elukvaliteet (sh tööelu kvaliteet), kontrollkese ja e-õpe.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hea juht on parem kui palk