Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes

Koolituse eesmärkideks on aidata teadvustada ning arendada sihtrühma teadlikkust muusika kasutamisest-integreerimisest oma erialatöös läbi interaktiivse õppevormi. Loovuse ja spontaansuse arendamine.

Sihtgrupp:
Õpetajad, täiskasvanute koolitajad, tugispetsialistid, lapsevanemad ning teised muusika- ja helide mõjust huvitatud inimesed.

Koolituse sisu:
Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu. Osalejad saavad läbi interaktiivse õppe ja loovtegevuste neis kogetu analüüsi sõnastada ja teadvustada oma individuaalset loovust ning ammutada uusi vaatenurki muusika kasutamiseks läbi grupitöö.

Koolitus pakub võimaluse õppida paremini tunnetama ja mõistma muusika ja meid ümbritsevate helide mõju ning toetada olemasolevaid ressursse, laiendada silmaringi.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • Helid ja muusika meie ümber;
  • Muusika komponendid ja nende toime;
  • Muusika inimese elukaarel;
  • Muusika kasutamine erinevates valdkondade

Koolituse läbinu:

  • Teab muusika ja helide olemust ja kasutusalasid;
  • Tunneb muusika- ja helide mõju inimesele nii õppeprotsessis kui igapäevaelus;
  • Saab praktilise kogemuse muusika toimest läbi projektiivsete loovtegevuste;
  • Saab praktilisi juhiseid muusika kasutamiseks- integreerimisest oma erialatöös.

Koolitaja:
Marina Vou omab pikaajalist töökogemust erinevates haridusasutustes: huvi- ja üldhariduses, kõrgkoolides- ja koolitusfirmades, lisaks tegutsenud terapeudina rehabilitatsioonimeeskondades. On omandanud magistrikraadile vastavata muusikalise kõrghariduse (Tallinna Konservatoorium 1989.a.), lisaks läbinud muusikateraapialased koolitused Tallinna Ülikoolis. Ta on Tartu Tervishoiu kõrgkooli muusikateraapia, kui valikaine juurutaja, esimese õppekava koostaja ja esimene lektor aastatel 2007-2008.
Hiljem teinud koostööd TÜ Rakvere Kolledžiga, Lääne-Viru rakenduskõrgkooliga, Tervise Arengu Instituudiga, Eesti Vähiliiduga. Omab täiskasvanute koolitaja kutset (ANDRAS tase 6) ning antud ajahetkel tegutseb projektipõhiselt töötute koolitamisega (tööharjutused, tööklubid). Nimetatud valdkonnas teinud koostööd koolitusfirmadega Projektiekspert OÜ, Koolituskeskus Walk, koostanud õppematerjale ja õppekavasid. Osalenud aktiivselt erinevatel täiskasvanute koolitaja täienduskoolitustel, sh läbinud andragoogika täienduskursuse Tartu Ülikoolis.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja tugiteenustes