Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hooldustöötaja koolitus

Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks. Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 • Hooldustöötaja kutse-eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 • Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
 • Seksuaalne käitumine
 • Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Ergonoomika
 • Dementsus
 • Haprad eakad. Surija hooldus
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 • Eneseanalüüs
 • Esmaabi
 • Praktiline ergonoomika

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat
 • Saab ülevaate inimese arengupsühholoogiast ja elukaarest.
 • Teab, kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Mõistab klienditeeninduse alustõdesid.
 • Rakendab oma töös aktiviseeruvaid tegevusi
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid
 • Praktiseerib ergonoomilisi võtteid
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Teeb eneseanalüüsi
 • Oskab anda esmaabi

Õppemeetodid:  auditoorne loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Koolituse maht: 242 akadeemilist tundi; auditorne õpe, praktika, iseseisevõpe.
16 auditoorset õppepäeva ehk 122 akadeemilist tundi. Lisaks 80 akadeemilist tundi praktikat ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat õpet (praktikaaruande koostamiseks, eneseanalüüsi koostamiseks)

Koolitajad:
Angelika Armolik
– on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme ning lisaks omab täiskasvanute koolitaja taset 7.

Kaido Voogla  töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Ülle Lepik on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna juhataja. Ülle on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 1987.a. Täiendanud end erialaselt psühhodiagnostika-, psühhoteraapiate ja rehabilitatsiooni alal, psühhiaatriline rehabilitatsioon ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia. Üle 20 aasta on Ülle töötanud erivajadustega inimestega. Koolitajana on tegev 29 aastat

Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus.

Taimi Taimalu

Irina Soldatova (venekeelsel koolitusel) on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala. Omab täiskasvanute koolitaja 6 taset. Töötab Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tervishoiutöötajate registri number N02348.

NB! Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hooldustöötaja koolitus