Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks.

Koolituse sihtrühm: 
Hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal.
Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1-B.2.3 ja B.2.4)

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 • Hooldustöötaja kutse-eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 • Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
 • Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 • Aktiviseerivad tegevused
 • Seksuaalkäitumise juhendamine
 • Dementsus
 • Haprad eakad. Surija hooldus
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 • Eneseanalüüs
 • Esmaabi (valikuline)
 • Praktiline ergonoomika

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat
 • Saab ülevaate inimese arengupsühholoogiast ja elukaarest.
 • Teab, kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Mõistab klienditeeninduse alustõdesid.
 • Rakendab oma töös aktiviseeruvaid tegevusi
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Teeb eneseanalüüsi
 • Oskab anda esmaabi (valikuline koolitus)

Koolituse maht: 141 või 157 akadeemilist tundi. 82 akadeemilist tundi auditoorset õpet või koos esmaabi koolitusega 98 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Lisaks 59 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Koolitajad:
Angelika Armolik
– on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme tunnistus.

Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus.

Taimi Taimalu

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.