Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Idufirma (startupi) finantskoolitus: finantsjuhtimine, raamatupidamine, eelarvestamine, analüüs, väärtuse hindamine ja raha kaasamine.

Mida teha, et founderid, investorid, finantsistid ja teised huvigrupid infost ühtemoodi aru saaksid?
Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks

Sihtgrupp:
Idufirmade (startup) founderid, juhid, finantsjuhid, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse, finantsjuhtimise ega raha kaasamisega.

Koolituse eesmärk
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse, finantsjuhtimise, ettevõtte väärtuse hindamise ja raha kaasamise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest;
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe (burn/runway), investeeringute ja kaasatud raha juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda idufirma (startupi) töös;
 • praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe (burn/runway), investeeringute ja kaasatud raha juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel;
 • leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe (burn/runway), investeeringute ja kaasatud raha juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös;
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Koolituse sisu:

 • 1. päev (Sander Karu)
  • Mida teha, et founderid, investorid, finantsistid ja teised huvigrupid infost ühtemoodi aru saaksid?
   • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
  • Põhilised finantsmõisted ja -aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
   • Raamatupidamise aastaaruanne
   • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
   • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
   • Bilansi“ lugemine“
   • Millele pöörata erilist tähelepanu idufirma käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
   • Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
   • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
  • Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
   • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
   • Burn rate, runway
   • Rahakäibe tsükkel
   • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
  • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
   • Jääktulupõhine eelarve
   • Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
   • Bilansi „lugemine“ versus eesmärgistatud finantsanalüüs
  • Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
   • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
 • 2. päev (Kristin Karu)
  • Kuidas hinnata oma idufirma väärtust?
   • Idufirma väärtuse hindamise spetsiifika ja levinumad meetodid
   • Praktiline tegevus: minu idufirma väärtuse leidmine
  • Raha kaasamine
   • Raha kaasamise etapid ja eesmärgid
   • Kuidas teha kindlaks raha vajadus?
   • Praktiline tegevus: minu idufirma eesmärgid raha kaasamiseks ja rahavajaduse kindlakstegemine
   • Millised on võimalikud rahastusallikad?
   • Praktiline tegevus: rahastusallikate kaardistamine
   • Millised on riskikapitali kaasamise eripärad?
   • Tunne oma äri ehk kuidas teha oma äri(mudel) investorile huvipakkuvaks?
   • Kuidas kujundada omakapitali struktuuri (cap tables)?
   • Millised olulisemad juriidilised nüansid raha kaasamisega kaasnevad (term sheet spetsiifika)?

Koolituse ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Järgmine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolitajad:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Kristin Karu,
mitmekülgsete kogemustega finantspraktik, mitmete Eesti ja Saksamaa idufirmade finantskonsultant.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Idufirma (startupi) finantskoolitus: finantsjuhtimine, raamatupidamine, eelarvestamine, analüüs, väärtuse hindamine ja raha kaasamine.

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.