Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

IFRS olulised muudatused

Koolituse eesmärk on anda koos näidetega ülevaade rahvusvahelise finantsaruandluse standardite olulistest põhimõtetest ja muudatustest. Ettekandmisele tulevad teoreetilised põhiseisukohad ja praktilised näited. Näidete puhul käsitletakse nii kajastamist põhiaruannetes kui ka nõudeid lisades avalikustatava informatsiooni kohta.

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) on tänapäeva juhtivaks arvestustavaks. Heal tasemel IFRS teadmised on olulised, sest nad võimaldavad mõista arvestusalaseid arenguid ning hinnata IFRSle ülemineku mõju ettevõtte finantspositsioonile juhul, kui raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtutaks Eesti hea raamatupidamistava asemel hoopis IFRS põhimõtetest.

Sihtrühm:
Finantsjuhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsala spetsialistid.

Teemad:

 • IFRS esmakordse rakendamine
  • algsaldode korrigeerimise põhimõtted
 • enamlevinumad arvestusvaldkonnad
  • õiglase väärtuse hindamise üldpõhimõtted
  • finantsinstrumendid
  • varud
  • kinnisvarainvesteeringud
  • materiaalne ja immateriaalne põhivara
  • eraldised, tingimuslikud varad ja tingimuslikud kohustused
  • tulu kajastamine
  • sihtfinantseerimine
  • rendiarvestus
  • tütar-, sidus- ja ühisettevõtete kajastamine
 • IFRS valdkonnad, mida Eesti hea raamatupidamistava otseselt ei käsitle
  • aktsiapõhised maksed
  • edasilükkunud tulumaks
  • lõpetatud tegevusvaldkonnad
 • aruande esitusviis ja avalikustamise nõuded
  • esitusviisi põhireeglid
  • näiteid olulisematest avalikustamise nõuetest
  • mida tuleb silmas pidada, kui IFRS aruanne soovitakse esitada taksonoomia keskkonnas

Koolitajad:
Sven Siling omab ligi 15 aasta pikkust töökogemust audiitorina ning ta tegeleb aktiivselt koolituste väljatöötamise ja koolituste andmisega. Tema populaarsemad koolitused on seotud raamatupidamis- ja auditialaste teemadega nagu näiteks raamatupidamise aastaaruannete koostamine, konsolideerimine, raamatupidamislikuke hinnangute andmine ning audiitori aruannetega seonduvad küsimused. Sven on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ja on Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige.

Barbara Asu omab Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse magistrikraadi ning varasemat töökogemust nii auditi kui ka panganduse valdkonnast. Peale igapäevase ärinõustamise teeb ta koostööd Tallinna Tehnikaülikooli karjääri- ja nõustamistalituse ning Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskusega, viies läbi erinevaid erialaseid teemaseminare tudengitele. Barbara on osalenud lektorina erinevatel koolitustel nagu näiteks koolitused teemadel „Finantsmatemaatika põhimõtete rakendamine Eesti hea raamatupidamistava valguses“ ja „Õiglase väärtuse hindamine mõistliku kulu ja pingutusega“.

Lisainfo:
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Maksumus sisaldab: Praktilisi teadmisi, õppematerjale, elektroonilist tõendit, kohvipausi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

IFRS olulised muudatused

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.