Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

IFRS – olulistest põhimõtetest ja muudatustest

Koolituse eesmärk on anda ülevaade rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) olulistest põhimõtetest ja hiljutistest muudatustest, sealhulgas rendiarvestuses (IFRS 16) ning müügitulu (IFRS 15) ja finantsinstrumentide kajastamisel (IFRS 9). Ettekandmisele tulevad teoreetilised põhiseisukohad ja praktilised näited põhiaruannetes kajastamise ning lisades avalikustatava informatsiooni kohta.

Koolitus toimub otseülekandena veebis!

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) on kujunenud tänapäeva üheks juhtivaks arvestustavaks. Heal tasemel IFRS teadmised on olulised nii neile ettevõtetele, kes lähtuvad aruande koostamisel IFRS-st kui ka neile, kes soovivad aru saada ettevõtte finantspositsioonis toimuvatest muutustest, kui aastaaruanne koostataks kohaliku tava asemel hoopis IFRS-i järgi. Samuti võimaldab sügavam kokkupuude IFRS-ga paremini mõista arvestusalaseid globaalseid arenguid ja nende mõju finantsaruannetele laiemalt.

Sihtrühm:
Finantsjuhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsala spetsialistid.

Teemad:

 • IFRS esmakordse rakendamine
  • algsaldode korrigeerimise põhimõtted
 • enamlevinumad arvestusvaldkonnad
  • õiglase väärtuse hindamise üldpõhimõtted
  • finantsinstrumendid
  • varud
  • kinnisvarainvesteeringud
  • materiaalne ja immateriaalne põhivara
  • eraldised, tingimuslikud varad ja tingimuslikud kohustused
  • tulu kajastamine
  • sihtfinantseerimine
  • rendiarvestus
  • tütar-, sidus- ja ühisettevõtete kajastamine
 • IFRS valdkonnad, mida Eesti hea raamatupidamistava otseselt ei käsitle
  • aktsiapõhised maksed
  • edasilükkunud tulumaks
  • lõpetatud tegevusvaldkonnad
 • aruande esitusviis ja avalikustamise nõuded
  • esitusviisi põhireeglid
  • näiteid olulisematest avalikustamise nõuetest
  • mida tuleb silmas pidada, kui IFRS aruanne soovitakse esitada taksonoomia keskkonnas

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab orienteeruda rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites ja muus erialases kirjanduses
 • teab allikaid, kust võib näha IFRS põhiste aastaaruannete käsitluste praktilisi näiteid
 • teab koolitusel käsitletud IFRS valdkondade peamisi iseärasusi ja nende erinevusi võrreldes Eesti finantsaruandluse standardiga

Koolitajad:
Sven Siling omab ligi 15 aasta pikkust töökogemust audiitorina ning ta tegeleb aktiivselt koolituste väljatöötamise ja koolituste andmisega. Tema populaarsemad koolitused on seotud raamatupidamis- ja auditialaste teemadega nagu näiteks raamatupidamise aastaaruannete koostamine, konsolideerimine, raamatupidamislikuke hinnangute andmine ning audiitori aruannetega seonduvad küsimused. Sven on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ja on Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

IFRS – olulistest põhimõtetest ja muudatustest