Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Infopõhine juhtimine

Kuidas raamatupidamisinfo aitab jõuda õigete juhtimisotsusteni?

Raamatupidamisinformatsiooniga võib juhte toetada õigete otsuste tegemisel, kuid teadmatusest või kogenematusest juhatada ka valele rajale. Veelgi enam, tänapäevaste vahenditega võib raamatupidamisest oskusliku kasutamise korral saada oluline juhtimisvahend. Koolituspäeva jooksul avastame, kuhu on raamatupidamine ja aruandlus infoühiskonnas jõudnud; vaatleme peamisi müügi- ja turundusega ning protsesside juhtimisega seonduvaid situatsioone ning analüüsime nende alusel tulu- ja kuluinfo kasutamist.

Koolituse eesmärk on anda raamatupidajatele süvendatud teadmised kulu- ja tuluinformatsiooni analüüsimiseks ja tõlgendamiseks ning juhtidele täiendavad vahendid raamatupidajaga efektiivsemaks koostööks ning süvendatud teadmised raamatupidamissüsteemi ja kuluinformatsiooni kasutusvõimalustest.

Koolituse sihtgrupp. 
Koolitusele on oodatud:

 • raamatupidajad, kes soovivad saada numbrite kirjutajast numbrite tõlgendajaks ning areneda  juhi abiliseks otsuste – ja analüüsiprotsessis.
 • juhid, kes soovivad raamatupidamissüsteemi paremini kasutada juhtimisvahendina ning sügavamalt aru saada rahalise info sisust – kasutada seda turundusotsuste tegemisel ning igapäevastes operatiivjuhtimise situatsioonides.

Õpiväljundid.
Koolituse tulemusena kursusel osaleja

 • avastab, kuidas:
  • raamatupidamistest kui aruannete tootjast on saanud hoopis juhtimisvahend;
  • „õigete“ vastuste asemel leitakse raamatupidamise abil vajalikke küsimusi;
  • raamatupidamisinformatsioon kasutamine võib juhtida edule või ka hukule.
 • teab, kuidas:
  • raamatupidamisinformatsiooni abil valida õige turundusstrateegia;
  • kui suures koguses tuleb müüa tooteid või teenuseid ei saavutada soovitud kasumlikkus;
  • raamatupidamisinfot kasutada erinevate hinnakujundusmeetodite valikul;
  • arvutada kliendi, tootegrupi, või jaotuskanali kasumlikkust.

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Kursusel toimub erinevate otsustussituatsioonide analüüs nii komplekssemate juhtumite baasil kui ka lihtsamate näidete varal. Juhtumid ja näitesituatsioone lahendatakse grupiarutelude käigus.

Teemad:

 • Aruandluselt koostööle.
  Aruanne, mida koostööpartnerid loevad ning juhid vajavad

  • Raamatupidamise roll õigete küsimuste leidmisel
  • Info kasutatavuse tagamine andmete ülekülluses
  • Raamatupidamissüsteemi kasutamine juhtimisel ja tulemuste saavutamisel
 • Õige ja oluline informatsioon
  • Kulude mõjutatavus teenuse mahu muutumisel
  • Kulude vähenemine/suurenemine protsesside ümberkorraldamisel
  • Finantsinfo ja mittefinantsinfo valik otsustamisel
 • Kuidas teha põhjendatud turundus- ja hinnakujundus otsuseid
  • Vajalik müügimaht soovitud kasumi saamiseks
  • Milliseid tooteid/teenuseid ja kui palju pakkuda?
  • Kuidas turg ja omanikud otsustavad ettevõtte kulude mahu
 • Ettevaatust kuluinformatsiooniga! Asjad ei pruugi olla nii, nagu esialgu paistavad.
  • Müüme odavamalt kui toodame ja teenime sealjuures veel kasumit!?
  • Kasumlikud tooted ja kliendid võivad toota tegelikult ettevõttele kahjumit
  • Erinevad kulud erinevate otsuste puhul.

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, juhtumianalüüs, rühmatöö, arutelu

Koolituse ajakava:

 • 10:00 – 11:30 Koolitus
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Koolitus
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17.00 Koolitus

Koolitaja:
Ülle Pärl on tegutsenud raamatupidaja ja ettevõtjana üle 20 aasta, sh töötanud üle 10 aasta finantsjuhi ning muutmisprotsesside nõustaja ja juhina. Hea koostöö on tal olnud näiteks Eesti Energia, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Valio, Fortumi, Eesti Teede ja paljude teiste ettevõtete ja asutustega. Ülle Pärl on olnud Raamatupidamisseaduse muutmise seaduse ekspertkogu liige ja Kutsekoja juurde loodud OSKA programmi majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige. Ülle juhtis Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusala Terminoloogiakomisjoni ja on ACCA kontaktisik ning ACCA koolituste pakkumise koordinaator Eestis. Oma teadmisi ja kogemusi on Ülle jaganud konverentsidel, koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on õpetanud majandusarvestust mitme Eesti kõrgkoolis ning Mikkeli Rakendusülikoolis Soomes. Lisaks on ta töötanud Sydney Ülikooli juures Austraalias ja Tampere Ülikooli juures Soomes. Praegu on Ülle Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Estonian Business Schooli majandusarvestuse dotsent. Ülle Pärl omandas doktorikraadi 2012. aastal Soomes Tampere Ülikoolis (ärijuhtimises ja majandusarvestuses) ja samal ajal ka Eestis Tartu Ülikoolis (majandusteaduses). Rahvusvahelistes väljaannetes on ta avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni, lisaks hulgaliselt artikleid eesti keeles ning esinenud ettekannetega ligi 30-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil. Ülle on paljude rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige, alates 2005. aastast Euroopa Raamatupidajate Assotsiatsiooni liige.

Koolitus on osa viieosalisest koolitussarjast: Raamatupidajast pearaamatupidajaks

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Infopõhine juhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.