Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Inglise keele kursus edasijõudnutele B2

Kursus on mõeldud B1 taset omavatele isikutele, kes soovivad arendada ja lihvida oma keeleoskust. Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavara ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest.

Eesmärk:
arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Õpiväljundid:
kursuse lõpetaja mõistab suhtluses ja meediast kuuldut/loetut tuttavatel teemadel; oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt; põhjendab ja kaitseb oma arvamust; oskab leida infot ja teha info põhjal suusõnalisi üldistusi.

Õppekava:

 • Endast ja teistest rääkimine. Välimus ja isiksus. Tervitused, viisakusväljendid.Iseenda ja teiste esitlemine ning tutvustamine.
 • Töö ja töökoha kirjeldamine. Asutuse tutvustus.
 • Tööintervjuu. Motivatsioonikirja kirjutamine. Tööturg.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.
 • Elukohad ja kolimine. Elukoha kirjeldamine. Koduümbrus. Kodused toimetused. Tulevikukodu.
 • Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja hinnad.
 • Sisseostude tegemine. Teenindusettevõtted. Klienditeenindajad. Mood. Riiete ja jalanõude valik kauplustes ja turul.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm.
 • Tervis ja tervishoid. Elustiil ja tervis. Arst ja patsient. Haiguste ennetamine. Enesetunne ja tervislik seisund. Eluviisid.
 • Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Perekond ja kodu. Armastus ja abielu. Perekondlikud pühad.

Koolitusmetoodika:
Keeleõppe fookuses on kommunikatiivse keeleõppe põhimõte. Sellel kursusel  arendatakse rääkimise ja kuulamise oskust. Tundides kasutame arvutit ja projektorit, mille kaudu iga tundi saab elavdada  internetimaterjalide ja videolõikude näitamise teel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Kursuse jooksul sooritab õpilane suulisi vaheteste.  Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust B2-taseme teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Koolitaja:
Natalia Frolova – inglise keele filoloog ja tõlk, magistrikraad, firma ExpressEnglish asutaja, viis läbi erinevaid inglise keele koolitusi, (IELTS eksamiks ettevalmistuskoolitus,  riigieksamile ettevalmistuskoolitus, koolitus inglise keele häälduse ja suhtlemisoskuse parandamiseks). Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodika, mida kasutab oma kursustel edukalt juba mitu aastat.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Inglise keele kursus edasijõudnutele B2