Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Inimeste juhtimine coachingu abil

Koolitusel käsitletakse coachingut kui ühte tulemuslikumat juhtide ja töötajate arendamise meetodit. Osalejatele tutvustatakse coachingu mõtteviisi ja põhimõtteid ning lihtsaid ja praktilisi coachingu tööriistu inimeste juhtimiseks.

Töötajad on muutunud iseseisvamaks ja ettevõtlikumaks ning soovivad kaasa mõelda, areneda ja ootavad juhilt sellele vastavaid juhtimisvõtteid. Uuringud näitavad, et suurima töötajate kaasatusega organisatsioonide tulemused on viis korda paremad kui väikseima kaasatusega organisatsioonide omad.

Coaching ei ole imerohi kõigi eesmärkide saavutamiseks või probleemide lahendamiseks, kuid pakub häid ja praktilisi töövahendeid igale juhile. Coachingu tööriistade kasutaja ei pea olema õppinud coach. Head juhid ja õpetajad on intuitiivselt rakendanud coachingu tööriistu juba aastatuhandeid. Näiteks Sokratese vestlusi võiks rahulikult coachinguks pidada.

Koolituse eesmärk on on anda juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks.

Sihtgrupp. Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtjad ja juhid, kes soovivad parandada oma meeskonna motivatsiooni ja vastutuse võtmist;
 • juhid, kes saavad aru, et eesmärke saavad nad saavutada vaid läbi iseenese mõtteviisi ja käitumise muutmise.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus, coachingu tutvustus. Kuulamine ja mittekuulamine, praktilised harjutused.
  • Coachingu alustalad, coachingu kasutusvõimalused.
  • Aktiivne kuulamine ja mittekuulamine kui coachiva juhtimise tööriistad, selle mõju inimestele.
   Kasutatavad meetodid: Harjutused, loeng, arutelu.
 • Peegeldamine ja tagasidestamine
  • Peegeldamine ja tagasisidestamine kui coachiva juhtimise tööriistad
  • Teise inimese positsiooni mõistmine
   Kasutatavad meetodid: Loeng, coachiva vestluse praktiseerimine
 • Küsimuste abil juhtimine
  • Küsimine kui info hankimine, toetamine, vastutuse andmine.
  • Eesmärkide seadmine, vastutuse andmine
   Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, coachiva vestluse praktiseerimine
 • Harjutamine ja kokkuvõte
  • Plaani koostamine, õpitu peegeldamine, toetuse küsimine.
  • Vastutuse võtmine
   Kasutatavad meetodid: coachiva vestluse praktiseerimine, arutelu, iseseisev töö, tagasisidestamine.

Koolitusel kasutatakse väga palju arutelu ja harjutamise formaati selleks, et osaleja ise kogeks õpitut. Sellel koolitusel antakse koolitatavale enesele väga selge vastutus oma arengu eest. Koolituse järeltööks on koolitusel tehtud plaani elluviimine, selle läbiarutamine kaasõppijaga ja elluviimisel kogetu kohta kokkuvõtte kirjutamineKoolituspäeva lõpuks on igal osalejal tegevuskava omandatud oskuste/teadmiste rakendamiseks oma ettevõttes.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Mõistab coachingu mõtteviisi ja selle praktilist kasu endale ja meeskonnale
 • Teab coachingu rakendamisvõimalustesi
 • Teab peamistesi coachingutööriistadest
 • Mõistab aktiivset kuulamist ja mittekuulamist
 • Oskab peegeldamist ja tagasidestamist
 • Oskab küsimuste abil töötamist

Koolitaja:
Toomas Tamsar
on Eesti üks tuntumaid coache, kes on juhtide arendamise temaatikaga tegelenud üle 20 aasta. Ta on International Coach Federationi (ICF) akrediteeringuga Professional Certified Coach (PCC) ja oli ICF Eesti esimene president. Coaching’ut õppis ta peamiselt Suurbritannias (AoEC, ITS) ja Eestis (EBS).
Toomas Tamsarel on 25 aastat mitmekesist tippjuhi kogemust nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonides: Eesti Tööandjate Keskliit, Tallinna Kaubamaja, NG Investeeringud, Eesti kaubandus-Tööstuskoda. Ta asutas Pärnu Juhtimiskonverentsid ja juhtis seda üle 20 aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Inimeste juhtimine coachingu abil