Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Inimeste mõjutamine läbi isikuomaduste

Käesolev lühikoolitus võimaldab sul pilgu heita kõige sügavamale inimese sisse ning kohtuda isiksuse omadustega mida teades ning oskuslikult kasutades on võimalik iseennast ja teist inimest mõjutada ehk muuta käitumist.

Mõjutamise teema on oluline paljudes valdkondades, olgu selleks siis müük, juhtimine, õpetamine ja juhendamine, suhtlemine jne. Neurolingivistiline programmeerimine (üks psühholoogia rakendusharu) vaatab isiksuse omadusi mitmekümnel erineval skaalal ehk metaprogrammil. Käesoleva lühikoolituse jooksul on sul võimalik tutvust teha nendest viiega, mis on kergesti tuvastatavad ning mõjutavad meid igas situatsioonis.

Lühikoolituse eesmärgid:

  • Õppida inimest (sh iseennast) analüüsima lähtuvalt isiksuste omadustest (5 metaprogrammi).
  • Arusaam, kuidas läbi isiksuse omaduste on võimalik teist inimest (nt klient või kolleeg) või iseennast mõjutada.

Koolituse sisu:

  1. Sissejuhatus koolitusse ja eesmärgid
  2. Tempo Metaprogramm
  3. Aktiivsuse metaproramm
  4. Tähelepanu metaprogramm
  5. Korrektsuse metaprogramm
  6. Otsustamise metaprogramm
  7. Kokkuvõte

Koolitus toimub veebipõhise õppena, iga loenguga on kaasas ka kokkuvõtlik materjal oluliste punktidega.
Peale ostmist on kursusele juurdepääs 90 päeva.

Koolitajad:
Karneliia Press Karneliia Press
Olen Karneliia. Kui lühidalt öelda, siis naine, kes on poole oma elust olnud juhendaja, õpetaja, koolitaja. Usun, et see on minu kutsumus. Midagi, mida ma teha oskan ja tahan pakkudes sellega eelkõige rõõmu nii iseendale, kui ka minu kuulajatele. Olen jõudnud eluetappi, kus „ees olev mets“ ei ole enam kaugelti takistuseks omades võimet näha ka kaugemale, sügavamale. Inimene oma seniste kogemuste ja harjumustega on unikaalne, nagu ÜKS puu metsas! Me oleme sarnased, kuid kahte täpselt ühesugust ei kohta! Ja ma OLEN õnnelik omades teadmisi ja oskusi igatüht mõista, toetada, nõustada, juhendada, kes seda vaid soovib.

Teekond selle teadmiseni on olnud pikk ja huvitav. Olen järginud traditsioonilist haridusteed – Põhiharidus, Keskharidus, Kutseharidus, Rakenduslik kõrgharidus ja Ülikool. Viimane neist oli Tallinna Ülikool. Enne oma kahe SÄRAVA kolleegi Kati ja Signega Aeternumi loomist töötasin esmalt pikalt avalikus sektoris koolitusjuhi ning sise- ja väliskoolitajana. Selle aja sisse mahub suur hulk esmaseid koolitaja õppetunde väga erinevate gruppide ees. Sagedased komandeeringud ja tõlgipäevad.

Aastal 2004 sai minust koolitaja erasektoris ning algasid NLP (neurolingvistiline programmeerimine) õpingud, kus saavutasin master practitioneri taseme. Kuid kuna pean väga oluliseks ka praktiku rolli, siis lisandus osaliselt igapäevatöö ellu ka personalijuhi amet teenindusettevõttes Klaasiteenindus AS.

Seega usun, et oman rikkalikku praktilist töökogemust nii koolitusvajaduse hindamisel, koolituste ettevalmistamisel, läbiviimisel, kui ka inimeste juhtimises.

Signe ValsbergSigne Valsberg
Oma esimeste õpingute käigus olen tudeerinud ärijuhtimist Eesti-Ameerika Äriakadeemias. Lõpetanud aga olen Mainori Kõrgkooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele. Hetkel kirjutan Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks olen aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel.

Olen õppinud 3 aastat NLP-d (neurolingvistiline programmeerimine), läbinud Silva Meetodi kursused jpt psühholoogialased täiendkursused. Minu seni pikim töösuhe kestis 9 aastat. Töötasin rahvusvahelises suurettevõttes, kus aastatega kasvasin teenindajast korporatsiooni peatreeneriks.

Minu põhiliseks vastutusalaks oli teenindajate väljaõppe, värbamine, täiendõppe ja atesteerimiste läbiviimine, arendamine ning koordineerimine ja seda neljas riigis (Eesti, Läti, Leedu, Ukraina). Enne Aeternumi loomist töötasin 3 aastat koolitusfirmas Meta-Profit konsultant- koolitajana. Samuti hoidsin kliendisuhteid.

Minu jaoks on koolituse läbiviimisel oluline paindlik, personaalne ja terviklik lähenemine, lähtuvalt iga ettevõtte spetsiifikast ja eripäradest. Koolitajana pean oluliseks empaatiavõimet, liitumise oskust erinevate sihtgruppidega ja samas oskust toime tulla erinevate vastuargumentidega, mis täiskasvanud õppijatel, lähtuvalt oma eelnevatest kogemustest/teadmistest, olla võivad. See loob aluse usalduslikuks suhteks koolitaja ja koolitatavate vahel ning annab võimaluse avatud diskussioonideks koolituse käigus, mis omakorda aitab õpitut paremini kinnistada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Interneti-põhised koolitused ja kursused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Inimeste mõjutamine läbi isikuomaduste