Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isiksusepõhine stressijuhtimine

Koolituse eesmärk on õpetada osalejatele ära tundma enda eelistatud käitumistüübist lähtuvaid stressoreid ning anda praktilisi soovitusi nendega toimetulekuks

Sihtrühm:
kõik antud teemast huvitatud isikud

Koolituse sisu:

 • Inimkäitumise saladused: õpitud ja automaatkäitumised; nende teadvustatud ja teadvustamata põhjused;
 • Käitumiseelistused ja –mudelid DiSC mudelist lähtuvalt.
  • Osalejate personaalse stiili (domineeriv, sotsiaalne, stabiilne, analüüsiv) määratlemine ja sellega kaasnevad stressiallikad ja stressijuhtimise ressursid;
 • Mis toimub meie alateadvuses ja kuidas see mõjutab igapäevast toimetulekut stressiolukorras.
  • Osalejate personaalsete alateadlike pingeallikate kaardistamine psühhoanalüütilise testi abil);
 • Suhtlemistehnikad toimetulekuks erinevate isiksusetüüpidega (nt. manipulaatorid, rahulolematud, verbaalselt agressiivsed) ning parema koostöö saavutamisvõimalused eri käitumisstiilide puhul (DiSC-ist) nii töö- kui isiklikus elus;
 • Emotsioonid meie elus – mida nad meile õpetavad.
  • Emotsioonide aluseks olevad irratsionaalsed mõtted (nt. “Ma ei saa millegagi hakkama”, “Ma pole midagi väärt”, “Keegi ei hooli minust” jne.), mis kõigutavad igapäevast tasakaalu.
  • Parema enesekontrolli saavutamine keerulistes olukordades läbi psühholoogiliste ja kunstiteraapia võtete;
 • Enesemotivatsioon ja kuidas seda läbi sokraatilise sisekõne suurendada.
  • Kuidas murda välja “mugavustsoonist” e. praktilised harjutused osalejatele

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Teab oma isikupärast käitumisstiili ja sellega kaasnevaid stressoreid;
 • Teab alateadlikke ja potentsiaalseid stressiallikaid 8 olulises eluvaldkonnas;
 • Analüüsib enda käitumist ja oskab planeerida vajalikke muutusi;
 • Teab iseenda sisemisi motivatsiooniallikaid ning oskab neid aktiveerida;
 • Kasutab suhtlemis- ja emotsioonidejuhtimistehnikaid, mis aitavad stressi ennetada

Õppemeetod: testid, grupitööd; mõtteülesanded; praktiliste (sageli psühholoogilisel nõustamisel kasutatavate) tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis.

NB! Osalejatel on võimalik täiendavalt teha enne koolitust DiSC test, mille tulemusena saavad nad ca 20 lk. personaalse rapordi enda käitumisstiili kohta, mis aitab efektiivselt mõista ja planeerida edasisi tegevusi. DiSC testi maksumus 80.- eurot.

Koolitaja:
Marju Koor
Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja.Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isiksusepõhine stressijuhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.