Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade Riigikohtu praktikas seni käsitlemist leidnud olulisematest seisukohtadest isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise ja/või tema au teotamise asjades. Need küsimused on viimastel aastatel massimeedia kajastuste järgi jõudnud või jõudmas kohtutesse arutamisele, mistõttu on oluline teha vahekokkuvõtte Riigikohtu senistest seisukohtadest.

Koolituse läbinu teab isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise ja/või tema au lubamatust teotamisest tuleneva kahju hüvitamise nõuete eelduseid ning õiguskaitsevahendeid.

Sihtrühm:
Kohtunikud, advokaadid, juristid, konsultandid, nõunikud, ajakirjanikud ja teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 10:00 – 11:30
  • Üldist
   • Isiklike õiguste rikkumise õigusvastasuse kindlakstegemine kaalutlusotsusega
   • Lepinguõiguse ja deliktiõiguse konkurents
   • Seaduse alusel tekkinud võlasuhtest tuleneva kohustuse rikkumisest tuleneva vastutuse ja deliktiõiguse konkurents
  • Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamise ja/või tema au lubamatust teotamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude eeldused
   • Au teotamise mõiste
   • Au teotavate ebaõigete andmete (faktiväidete) faktiväidete ja väärtushinnangu (arvamuse) eristamine
   • Au teotava väärtushinnangu avaldamise õigusvastasus
   • Isiku kohta ebaõigete, kuid tema au mitteteotavate faktiväidete avaldamise õigusvastasus
   • Isiku au teotavate ja ebaõigete faktiväidete avaldamise õigusvastasus
 • 12:00 – 13:30
  • Eraõiguslikud õiguskaitsevahendid isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja/või tema au teotamise korral
  • Üldist
   • Varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue (VÕS § 127, § 128, § 131 ja § 134 lg-d 1, 2, 5 ja 6)
   • Õigusvastase tegevuse lõpetamise või õigusvastase tegevusega ähvardamise keelamise nõue (VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
   • Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise nõue (VÕS § 1047 lg 4)
    • Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise nõude eeldused
    • Faktiväidete ja väärtushinnangute eristamine VÕS § 1047 lg 4 õigeks kohaldamiseks
    • Asjaolude tõendamise koormus VÕS § 1047 lg 4 kohaldamisel
    • Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise koht ja viis

Koolitaja:
Tambet Tampuu
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik mag. iur.
Tambet Tampuu on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik 1. maist 2003. Lisaks on ta Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Eesti Kohtunike Ühingu liige. T.Tampuu lõpetas 1986. a Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduse alal cum laude. 1998. a omandas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas teaduskraadi magister iuris.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isiku kohta ebaõigete andmete avaldamine ja au teotamine Riigikohtu praktikas