Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete kaitse põhimõtted ja praktika

Koolituse eesmärgiks on anda teenistujatele, kes töötlevad isikuandmeid ja vastutavad nende õige töötlemise eest kindlate infosüsteemide ja andmekogude puhul, põhiteadmised isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemisest.

Sihtrühm:
Teenistujad, kes töötlevad isikuandmeid ja vastutavad nende õige töötlemise eest teatud kindlate infosüsteemide ja andmekogude puhul.

Koolituse sisu:

  • Mis on isikuandmed ning nende töötlemine.
  • Millised on olulisemad uuendused andmekaitses.
  • Kuidas tagada jätkusuutlikku andmekaitset Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis.
  • Mis on mõjuhinnang ja milleks seda vaja on.
  • Kuidas tagada reeglite kohast läbipaistvust ja isiku õigusi.
  • Intsidentidest teavitamine ja nende haldamine.

Koolituse läbinu:

  • Teab, mis on isikuandmed, oskab neid riskipõhiselt liigitada ja suudab hinnata andmete töötlemise mõju füüsilisele isikule.
  • Omab põhiteadmisi isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemisest ja on pädev neid kasutama ning nende kasutamist haldama.

Meetodid:
Aktiivne loeng vaheldub praktiliste harjutuste ja järgnevate aruteludega.

Koolitaja:
andres ojaverAndres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning andmekaitse valdkonnas tegutsenud ligi 9 aastat. Andres on töötanud Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektorina nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on ta läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitse valdkonnas olulise IT tausta teadmise.
Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Andrese põhitöö hulka kuulub projektijuhtimine, millega rakendatakse kehtima hakanud uue määruse kontekstis isikuandmetele täiendavaid kaitsenõudeid.
Koolitus sisaldab  head kombinatsiooni teooria ja praktika ühtsusest andmete kaitsmisel.  Tema selgeid ja tasakaalukaid seisukohti andmekaitse teemade käsitlemisel hinnatakse kõrgelt.

Lisainfo:

  • Osalejate arv – Kuni 24 osalejat.
  • Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete kaitse põhimõtted ja praktika