Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused ning ABIS

Riigikogu võttis vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustus käesoleva aasta 15. juulil. Andmekogu ABIS loomise peamine eesmärk on erinevate riiklike menetluste käigus tekkinud ning praegu eri andmekogudesse kantud biomeetriliste andmete kogumine ühtsesse andmekogusse.

ABIS andmekogu loomine ning sellega kaasnev biomeetriliste andmete võrdlusvõimekus toob kaasa positiivset mõju riigi sisejulgeolekule aidates õiguskaitseorganitel lahendada kuritegusid ning ennetada ja avastada identiteedipettusi nii avalik-õiguslikes kui eraõiguslikes suhetes. ABIS andmekogus olevate andmete töötlemisel järgitakse kõiki andmekaitse põhimõtteid ning tagatakse andmete õiguspärane ja läbipaistev kasutamine.

Koolituse eesmärk on selgitada käesoleva aasta 15. juulil jõustunud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmisega seotud muudatusi ning seda, kuidas need uuendused mõjutavad andmetöötlusega kokku puutuvaid inimesi.

Sihtrühm:
Andmetöötlusega kokkupuutuvad inimesed, juristid ning kõik teised teemast huvitatud

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 11:30 Biomeetriliste andmete töötlemine
  • Rahvusvahelisest õigusest tulenevad võimalused ja piirangud biomeetriliste andmete töötlemisel
  • Kehtivast Euroopa Liidu õigusest tulenevad võimalused ja piirangud biomeetriliste andmete töötlemisel
  • Euroopa Liidu õiguses kavandatavad muudatused erinevatel eesmärkidel kogutud andmete ristkasutuse teemal (koostalitlusvõime)
  • Kuidas leida üles isikud, kes võivad olla ohuks avalikule korrale või julgeolekule?
  • Biomeetriliste ja biograafiliste andmete koos töötlemise reeglid Eestis haldusmenetluses
  • Biomeetriliste ja biograafiliste andmete koos töötlemise reeglid Eestis kriminaalmenetluses
  • Millised on biomeetriliste andmete töötlemise korral võimalikud õiguslikud tagajärjed?

Koolituse läbinu teab rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa Liidu õigusest tulenevaid biomeetriliste  ja biograafiliste andmete töötlemise aluspõhimõtteid, võimalusi ja piiranguid, oskab näha biomeetriliste andmete töötlemise seost oma tegevusvaldkonnaga ning sellest tulenevalt näha ABIS andmekogu potentsiaali kliendisõbralikumaks, kiiremaks ja turvalisemaks isikusamasuse kontrollimiseks.

Koolitaja:
Ruth Annus Siseministeerium, kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja
Ruth Annus on omandanud Tartu Ülikoolis magister iuris kraadi 2007. aastal ja on spetsialiseerunud haldusmenetlusele. Siseministeeriumis on Ruth töötanud alates 2000. aastast, juhtides alates 2002. aastat kodakondsus-, migratsiooni- ja identiteedihalduspoliitika kujundamist. Ruth on 2014. aasta lõpus alustatud maailmas omal ajal ainulaadse Eesti e-residentsuse programmi kaasasutaja ja panustab rahvusvahelisel tasandil aktiivselt tulevikku vaatava identiteedipoliitika ja digitaalse isikutuvastuse poliitika kujundamisse. Samuti õpetab ta Tallinna Ülikoolis rahvusvahelise ja Euroopa Liidu migratsiooniõigust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused ning ABIS

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.