Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 kõikidest nõuetest ning anda juhised kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemusliku arendamise ja rakendamise kohta. ISO 9001:2015 on kvaliteedijuhtimissüsteemi enimkasutatud alusstandard, mille järgimine tagab organisatsiooni süsteemse toimimise esmase taseme.

ISO 9001 on levinuim kvaliteedijuhtimissüsteemi standard maailmas. Standard sätestab baasnõuded kaasaegsele juhtimissüsteemile. Seetõttu on ISO 9001 standardi nõuete täitmine paljude hankekonkursside ja rahvusvaheliste firmade puhul koostöö tegemise eelduseks. Standardi nõuete täitmine ei ole keeruline. Tuleb vaid leida oma organisatsioonile sobilik lahendus ja saada aru nõuete sisust.

23. septembril 2015. a avaldati ISO 9001:2015 versioon, mille üleminekuperiood lõpeb septembris 2018. Seetõttu peavad kõik juba sertifitseeritud organisatsioonid viima oma juhtimisüssteemi standardi uuenenud nõuetega vastavusse viima.

Sihtgrupp:

 • kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamist ja juurutamist kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid;
 • organisatsioonis kvaliteedijuhi rolli täitvad juhid ja spetsialistid;
 • ISO 9001:2015 sertifitseeritud organisatsioonide töötajad, s-.h. uued töötajad, kes soovivad saada kiiret ja kontsentreeritud ülevaadet standardi nõuete sisust;
 • uuele standardi versioonile üleminekut kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid.

Koolitus aitab vastata osalejate järgmistele küsimustele:

 • Mis on kvaliteedijuhtimissüsteem ja milleks see kasulik on?
 • Mis on ISO 9001:2015 standardi nõuete sisu, kuidas neid nõudeid tõlgendada organisatsioonile “arusaadavasse keelde” (et neid mõislikult rakendada)?
 • Kuidas standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada, millised on siinjuures peamised etapid ja möödapääsmatud ning soovitatavad tegevused?
 • Mis on ISO 9001:2015 versioonis muutunud, võrreldes ISO 9001:2008ga?

Koolituse ISO 9001le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem teemad:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded (ISO 9001:2015)
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine
 • Organisatsiooni kontekst
 • Eestvedamine, juhtkonna roll kvaliteedijuhtimissüsteemis
 • Planeerimine
 • Tugi(protsessid)
 • Toimimine
 • Tulemuslikkuse hindamine
 • Parendamine

Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamiseks. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Koolitaja
Ain Reinbusch viib läbi standardiseeritud juhtimissüsteemide nõudeid tutvustavaid avalikke ja ettevõttesiseseid koolitusi, samuti koolitab ta juhtimissüsteemide siseaudiitoreid. Ain on meie uus konsultant ja koolitaja, liitus meie meeskonnaga septembrist 2019. Tal on mitmekesine kogemus koolitajana, kvaliteedijuhina, projektijuhina ja tootmisjuhina. Tema põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteemide alane nõustamine, juhtimissüsteemide auditeerimine ja analüüs ning koolituste läbiviimine. Kõrgelt hindame Aini asjalikkust, pädevust ja sõbralikkust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

TJO Konsultatsioonid on juhtimissüsteemide arendamisega ja organisatsioonide efektiivsuse tõstmisega tegelev juhtimiskonsultatsiooni- ja koolitusfirma. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem