Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

IT-meeskonna juhtimine

Tulemusliku IT-meeskonna koostamine ja edule häälestamine
Koolitusel räägime, kuidas jõuda iga meeskonnaliikmeni, leida tema “nupud” ning tekitada soov koos teistega head tulemust teha. Kuidas meeskonnaliikmeid coachida ning mõjusat tagasisidet anda. Samuti loome selgust, kuidas meeskonna tulemuslikkust hinnata, probleemkohti diagnoosida ning lahendada.

Juhtimine on tulemuste saavutamine läbi teiste inimeste. Hea juht on nagu dirigent, kes, kuigi oskab, ei mängi ise ühtegi pilli, vaid valib õige muusika ja paneb erinevaid pille mängivad orkestri liikmed suurepäraselt kokku mängima.
Tihti räägitakse, et IT spetsialiste on keeruline juhtida. Osasid neist olevat raske mõista ja motiveerida ning nendega head meeskonnatööd saavutada. Samas, IT valdkonnas on raske individuaalselt toimetades tulemusi saavutada ning meeskonnatöö on vältimatu.
Inimeste koostegevuses sõltub palju häälestusest. Võtame appi mõned neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) meetodid saavutamaks soovitud seisundeid ja muutmaks nii juhi enda kui ka meeskonna uskumusi.

Sihtgrupp. Varasematel koolitustel on osalenud peamiselt:

 • IT juhid
 • IT spetsialistid
 • IT arendusjuhid

Koolituse eesmärk
on avada erinevate metoodikate sisu ja rikastada osalevate juhtide “juhtimisrepertuaari”.

Koolitusel osalenud juht saab

 • teadmised, millest sõltub meeskonna edukus
 • lihtsad “tööriistad”, kuidas meeskonnaliikmete käitumist diagnoosida
 • universaalse motivatsiooni loomise vahendi
 • proovida arendava juhtimise tehnikaid
 • õppida enese ja meeskonna häälestamise võtteid

Koolituse tulemusena saab iga osaleja ise otsustada, millised meetodid, lähenemised ja teadmised talle edaspidises juhtimistöös kõige väärtuslikumad on ja kuidas neid kasutada. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus kõikidele, kes osalesid koolitusel terves mahus.

Koolituse sisu: 

 • Meeskonna diagnostika
  • Google’i tulemuslike meeskonna valem
  • 5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi
  • Oma meeskonna hindamine
  • Meetodid meeskonnatöö parandamiseks
 • Arendav juhtimine
  • 3T-mudel inimese käitumise mõistmiseks
  • Arendava juhtimise komponendid: coaching ja mentorlus
  • Coachingu “tööriistad” ja protsess
  • Meeskonnacoaching
 • Meeskonnaliikme häälestamine
  • Meeskonnaliikme “nuppude” leidmine
  • Motivatsioonikaardi koostamine
  • Konstruktiivne tagasiside inspireerivas võtmes
 • Seisundite ja uskumuste kujundamine meeskonnas
  • Neurolingvistilise programmeerimise (NLP) olemus
  • Positiivne vaade läbi NLP baaseelduste
  • Piiravad ja jõustavad uskumused
  • META-mudel piiravate uskumuste muutmiseks
  • Jõustavate uskumuste “istutamine”

Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, individuaalne analüüs, lühifilmi vaatamine, paarisharjutused, coachiva vestluse demo, rühmatöö, rollimäng, NLP meetodi demo

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Inimene õpib kõige paremini, kui kolm tema peamist infokanalit: visuaalne, auditoorne ja kinesteetiline on aktiiviseeritud. Seepärast sisaldab koolitus meetodeid, mis need kanalid avatuna hoiavad ja neid vaheldumisi kasutavad.
Koolitus on intensiivne, praktiline ja interaktiivne. Lühikese aja jooksul on kavas rida teemasid ning nendega seotud praktilised tegevused. Keskendume praktikas end hästi õigustanud töövahenditele ja katsetame neid koolitusruumis. Oluline roll on nii koolitaja kui ka koolitusel osalevate juhtide kogemuste jagamisel ja nendest õppimisel.

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Ivar Lukk, juhtimiskoolitaja ja sertifitseeritud coach
Ivar on üle 25 aasta olnud tippjuht finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, tootmise, kaitsetööstuse, kinnisvara arenduse jt. valdkondades Eestis, Norras, Rumeenias, Lätis ja Leedus. Tuntumad tema juhitud ettevõtted on olnud Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti.
Ivar alustas juhtimiskoolituste läbiviimist 2011. aastal ja käesolevaks ajaks on läbi viinud üle 250 juhtimiskoolituse. Ta õppis coachiks USA-s “Academy of Coaching and NLP-s” ning on esimese coachina Eestis saanud International Coaching Federation’i kõrgema taseme sertifikaadi (Professional Certified Coach). Samuti omab ta NLP Master Practitioneri pädevust.
Ivar on koolitanud paljusid IT-ettevõtteid: Barclays panga IT-keskus, Playtech, Transferwise, Datel, Opus Online, Merit Tarkvara. Lisaks on Ivar olnud Regio, ID-süsteemid ja Trigger Software nõukogudes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

IT-meeskonna juhtimine