Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhi enesearengupäev: DiSC Management profiil

Koolituse eesmärk on analüüsida oma juhtimisstiili eripärasid lähtuvalt DiSC Management profiilist ning omandada teadmised ja oskused sellest lähtuvalt teadlike valikute tegemisel alluvate töömotivatsiooni ja tulemuslikkuse toetamisel.

Sihtgrupp: esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid

Juhina puutume igapäevaselt kokku erinevate inimtüüpide ja käitumisstiilidega, millega toimetulekust sõltuvad nii meeskonna tulemuslik toimimine, töökeskkonna sisekliima kui ka organisatsiooni eesmärkide edukas saavutamine.

DiSC on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile. DiSC võimaldab õppida inimesi ja nende motivaatoreid, stressoreid ja potentsiaali paremini mõistma ning sellest lähtuvalt oma käitumist erinevates olukordades erinevate inimestega kohandama.

Praktilisel koolitusel saame ülevaate juhi funktsioonidest organisatsioonis ja tutvume erinevate juhtimisstiilidega lähtuvalt DiSC metoodikast. Kõik koolitusel osalejad läbivad eelnevalt Everything DiSC Management Profile ingliskeelse online-testi, mille alusel analüüsitakse põhjalikult ennast juhina – millised on minu prioriteedid, tugevused ja väljakutsed juhina, kuidas kohandada oma käitumist teiste stiilidega suhtlemisel ning kuidas oma stiili teadvustades meeskonnajuhina tõhusam olla.

Koolituspäeva läbinud juhtidel on võimalik tellida oma meeskonnale ka jätkukoolitus, mis võimaldab meeskonnajuhil ja -liikmetel koos läbi Everything DiSC Workplace profiili õppida tulemuslikumalt koostööd tegema, potentsiaalseid konfliktiolukordi ette nägema ning tõhusamaid kommunikatsiooni- ja koostööstrateegiaid leidma.

Vaata DiSCi tutvustavat videot:

Koolituse programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Millised on juhi funktsioonid organisatsioonis?
  • Juhi töö ja ülesanded
  • Juhtimisstiil ja mõjujõud
  • Tööõnn ja motivatsioon
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Millised on juhtimisstiilid lähtuvalt DiSC metoodikast?
  • DiSC mudeli olemus ja rakendamine
  • DiSC stiilide tutvustus
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Milline olen mina juhina lähtuvalt DiSC profiilist?
  • Oma DiSC profiiliga tutvumine
  • Koostöö teiste stiilidega – võimalused ja väljakutsed
  • Erinevate stiilide tugevused ja väljakutsed juhina
 • 15.30–15.45 Paus
 • 15.45–17.15 Minu arenguplaan juhina: kuidas edasi?
  • Kuidas oma stiili teadvustades meeskonnajuhina tõhusam olla
  • Juhi isikliku arenguplaani koostamine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab enda prioriteete, motivaatoreid ning stressiallikad juhina lähtuvalt DiSC juhtimisstiilist;
 • mõistab enda DiSC tüübist lähtuvaid tugevusi ja nõrkusi juhi rollis ning delegeerijana;
 • teadvustab enda hoiakuid erinevate alluvate tüüpide suhtes ning oskab teadlikumalt valida oma reaktsioone nende käitumisele;
 • on analüüsinud enda loomulikke andeid motiveeriva töökeskkonna loomisel ning mida endas edasi arendada töökeskkonna kujundajana vastavalt alluvate DiSC tüübile;
 • oskab analüüsida ennast erinevat tüüpi töötajate arendajana ning oskab leida parimaid viise oma alluvate arengu toetamiseks;

Koolitaja:
Gerda Mihhailova töötab TÜ Pärnu kolledžis juhtimise lektori ning „Teenuste disaini ja juhtimise“ magistrikava programmijuhina. Tema õppe- ja teadustöö keskendub personali juhtimise ja teenuste disaini temaatikale. Täiendkoolituste valdkondadeks on üld- ja personali juhtimine, strateegiline juhtimine ja teenuste disain. Teadustöös ning doktoritöö uuringus keskendub kaasaegsetele juhtimisvõtetele ehk virtuaal- ja kaugtöö juhtimise spetsiifikale teenindusorganisatsioonides.
On sertifitseeritud DiSC koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhi enesearengupäev: DiSC Management profiil

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.