Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhi küberturbe kool: Kuidas kaitsta meeskonda ja organisatsiooni sotsiaalse manipulatsiooni eest?

Panga röövimiseks ei pea lahti murdma seifi, kui selle avavad sinu eest organisatsiooni enda töötajad. Enamasti pole aga eesmärgiks seifi murdmine ning sihtmärgiks on märksa teistsugusem, kuid samaväärselt väärtuslik vara.
See on praktiline koolitus inimeste mõjutamisest, sotsiaalsest manipulatsioonist ja õngitsus tehnikatest, mida kasutatakse huvipakkuva infovarani jõudmiseks. Lisaks vastumeetmetest, et kaitsta end ja oma organisatsiooni.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud organisatsioonide juhtidele ja võtmetöötajatele, kes töötavad infovaradega või omavad ligipääsu organisatsiooni immateriaalsele varale.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Osaleja on teadlik oma organisatsiooni väärtusloomest, protsessireeglitest ja tuluvoost..

Koolituse sisu:

 • MICE ja pettuse kolmnurk
 • Sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste mõjutamise eeldused
 • Andme õngitsuse protsess
 • Sotsiaalse manipulatsiooni tehnoloogiad
 • Vastumeetmete rakendamine
 • Organisatsiooni ohutaseme analüüs ja parendustegevused
 • Protsessiohje ja vajalikud regulatsioonid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab ja tunneb ära enamlevinud inimeste mõjutamise, sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse tehnikad.
 • Analüüsib oma äri- või teenusmudeli riske lähtudes sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse ohu aspektidest.
 • Analüüsib organisatsiooni turbepoliitikat sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste mõjutamise seisukohast.
 • Korrastab ja vajadusel täiendab ohuteguritest lähtuvalt organisatsiooni protsessireegleid.
 • Oskab enda või organisatsiooni vastu suunatud sotsiaalse manipulatsiooni või andmete õngitsuse katse korral rakendada vastumeetmeid.

Lisainfo:
Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega.
Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Koolitaja:
Thea Sogenbits
on kümneaastase inimeste ja protsesside juhtimise kogemusega konsultant koolitaja.
Thea varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, julgeoleku, siseturvalisuse ning juhtimisega. Ta on osalenud eksperdina mitmete IKT valdkonna õppekavade väljatöötamisel ning on IAPP (Rahvusvaheline andmekaitse assotsiatsioon) kuratooriumi liige.
Thea Sogenbits on õppinud Tallinna ülikoolis IT juhtimist ja interaktiivset meediat ja teadmuskeskkondi ning tema teadustöö EBS-s uurib küberkuritegevust kui äri.

Koolitushind sisaldab:

 • digitaalseid õppematerjale (osaliselt inglise keeles)
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • soodushinnaga registreerimise võimalust järgmisele kalendrikoolitusele;
 • tasuta parkimist

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhi küberturbe kool: Kuidas kaitsta meeskonda ja organisatsiooni sotsiaalse manipulatsiooni eest?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.