Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhi töös psühholoogilist ettevalmistust nõudvad väljakutsed

Koolitusel kuuleme ja arutleme psühholoogiliste tasandite dünaamikast ning nende mõjust juhtimisel, psühholoogilistest väljakutsetest meeskonnajuhtimisel ning juhi autoriteedi saavutamisest ja selle kasutamisest keerulistes situatsioonides.

Juhi igapäevatöös on üsna tuttavad väljakutsed, kus pinged kasvavad üle pea, emotsioonid ei allu kontrollile, käivituvad enesekaitserefleksid, suhtlemissituatsioonid väljuvad kontrolli alt ning tuntakse end abituna olukorra lahendamisel. Juhi psühholoogiline ettevalmistus ennetab nii mõnegi töökeskkonda ja meeskonnavaimu laastava situatsiooni või mõne kompetentse meeskonnaliikme lahkumise, loob eeldused edukaks koostööks ning annab kindlustunde igas olukorras toimetulekuks.

Sihtgrupp:
organisatsioonide erinevate tasandite juhid

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmised ja oskused enda rolli analüüsimiseks meeskonna juhina ja seeläbi laiendada valikuvõimalusi olukordade lahendamisel ning saada toetust ja motivatsiooni tempoka ja vastutusrikka rolli kandmisel.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Milline on psühholoogiliste tasandite dünaamika juhtimisel?
  • Motivatsiooni hoidmine
  • Psühholoogilised tasandid juhtimisel
  • Interpersonaalne tasand
  • Personaalne tasand ja selle mõju juhtimisele
  • Praktiline ülesanne
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Millised on psühholoogilised väljakutsed meeskonna juhtimisel?
  • Vastutuse dünaamika selges eneseväljenduses
  • Vastutusega keelekasutus vs vastutuseta keelekasutus
  • Hea kuulaja meelespea
  • Kehakeele ja verbaalse keele kooskõla
  • Praktiline ülesanne
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Kuidas juhi autoriteeti kasutada ja konfliktidega toime tulla?
  • Carl Rogersi baasmudel inimestega töös ja juhtimisel
  • Mudeli rakendamise võimalused
  • Berni suhtlemistasandite mudel konfliktide puhul
  • Juhi autoriteet ja selle kasutamine
  • Praktiline ülesanne

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab paremini aru psühholoogiliste tasandite dünaamikast ning oskab analüüsida nende tugevusi ja arenguvõimalusi juhi rollis;
 • oskab analüüsida ja lahendada töös ettetulevaid juhtimisolukordi;
 • saab paremini aru vastutuse dünaamikast keelekasutusest;
 • on teadlik C. Rogersi mudelist ning oskab mudelit kasutada;
 • on teadlik konflikti lahendamisviisidest Berni mudeli näitel.

Koolitaja:
Merit Lage
on koolitajana tegev alates 2007. aastast. Lisaks töötab gestaltpsühhoterapeudina ning töönõustaja, coachi ja superviisorina. Omab magistrikraadi kasvatusteadustes. 2014  lõpetas ta  kliinilise gestaltpsühhoterapeudi väljaõppe Taanis: International Gestalt Institute of Scandinavia. 2018. a esimesel poolel lõpetab coachi ja superviisori õpingud Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu instituudis.
Merit juhindub töös põhimõttest, et oma potentsiaali avastamine juhina ning meeskonnana tõstab inimeste pühendumise taset ning toob kasu organisatsioonile.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhi töös psühholoogilist ettevalmistust nõudvad väljakutsed

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.