Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhist motivaatoriks

Kuidas töötajaid ja meeskondi juhtida viisil, et töötajad oleksid õnnelikud ja meeskond oma eesmärgid saavutaks?

Tihtilugu nähakse ärimaailmas töötajate ja juhtide (organisatsioonide) huvide vastuseisu. Kuna juhidvastutavad oma meeskondade tulemuste eest, näevad nad ainukese võimalusena olla töötajate suhtes nõudlikud, (mõõdukalt) distantseeritud ja ranged, sest muidu ei teeks töötajad tööd, vaid laiskleksid niisama.

Paljud töötajad väidavad samal ajal, et nendel on oma töö ja meeskonna vastu huvi küll, aga juht on inimestest kaugenenud, oma suhtumiselt külm ja vähese enesekriitika võimega, mistõttu tunnevad töötajad üha enam, et nad ei taha sellise juhi nimel pingutada.

Kus on lahendus? Juhid näevad lahendust töötajates (kes peaksid rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutama), töötajad aga juhtides (kes võiksid olla tähelepanelikumad, hoolivamad ja inimlikumad). Kes peaks astuma esimese sammu?

Kahepäevane koolitus „Juhist motivaatoriks“ annab juhile teadmised töötajate sisemistest motivaatoritest, mille abil suureneb töötajate huvi ja pühendumust oma töö vastu. Teisel päeval õpivad juhid suurendama oma meeskondades usaldust ja ühtsustunnet, mis võimaldab töötajatel üha enam pingutada mitte ainult oma isiklike eesmärkide, vaid meeskondlike tulemuste nimel.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad õppida mõistma nii oma töötajate sisemisi vajadusi, mis aitavad nendel rohkem isiklikule tööle pühenduda, kui ka meeskondlikke väljakutseid, mille ületamine aitab meeskondlikele eesmärkidele pühenduda.

Eesmärk
on varustada osalevad juhid vajalike teadmiste ja tööriistadega juhtimaks ning motiveerimaks oma töötajaid individuaalsel kui meeskondlikul tasandil.

Koolituse tulemusena:

 • teavad juhid:
  • mis inimesi lisaks palgale töö juures motiveerib;
  • mis eristab sisemisi motivaatoreid välistest ning kuidas neid kasutada;
  • missugused on peamised tegurid, mis inimeste pühendumust suurendavad / pärsivad;
  • mis eristab meeskonda kollektiivist ja kuidas kollektiivi meeskonnaks muuta;
  • missugused on võiduka meeskonna kolm teaduslikult kinnitatud omadust;
 • oskavad juhid:
  • lisaks palgale mitterahalisi motivatsiooniviise igapäevajuhtimises kasutada;
  • iseennast inimeste juhina paremini hinnata ja oma nõrkusi – tugevusi teadvustada;
  • KOHTUNIK’u juhtimismudelit kasutada ja seeläbi töötajate pühendumust suurendada.
  • teadusmeetodil tõestatud eduka meeskonna tunnuseid oma meeskonnas juurutada;
  • tähele panna 5 kriitilist sammu eduka meeskonna loomisel ja ellu kutsumisel;
  • eestvedamise tehnikate abil oma meeskonda ühtse ja eesmärgipärasena hoida.

Koolituse sisu:

 • 1. päev: (koolituspäevale saab registreerida ka eraldi siin: Mitterahaline motiveerimine)
  • Motivatsioon kui elujõud
   • Töörõõm või tööpiin – kumb kehtib sulle ja sinu töötajatele?
   • Töötajate emotsionaalsed tsoonid – kuidas hoida töötajaid saavutamise tsoonis?
   • Enesehindamine inimeste juhina – tugevused, nõrkused ja väljakutsed.
  • Inimeste juhtimine vs protsesside juhtimine
   • Juhtimine – kas sa oled inimeste juht või protsesside juht? Kuidas neid eristada? Missugust mõju see sinu meeskonna motivatsioonile omab?
   • Eesmärkide vastuolu organisatsioonis – vastus küsimusele, miks su töötajad tegelikult innustunud ja pühendunud ei ole?
   • Väljastpoolt sissepoole (numbripõhine juhtimine) vs seestpoolt väljapoole (töötajapõhine juhtimine) juhtimine: olemus, mõju ning võimalused.
  • Sisemine motivatsioon vs väline motivatsioon
   • Motivatsioon ja motiveerimine: sisemised vs välised motivaatorid, nende mõju ja kasutamine;
   • 3 motivatsiooni allikat, mida juht töötajate motiveerimiseks kasutada saab;
   • Töötajate motivatsiooni lõhkujad ning nende märkamatu mõju töötajate motivatsioonile.
  • KOHTUNIK’u juhtimismeetod
   • KOHTUNIK’u juhtimismudel: 8 juhtimisvõtet + 50 mitterahalist motiveerimise nippi töötajate motivatsiooni ja pühendumuse suurendamiseks;
   • Positiivse ja innustava meeskonna sisekultuuri kujundamine, mõju ja võimalused;
   • Praktilised ülesanded (kodused tööd) töötajate mitterahaliseks motiveerimiseks ja nende töörõõmu suurendamiseks.
 • 2. päev (koolituspäevale saab registreerida ka eraldi siin: 5 sammu meeskonnas ühtsustunde loomiseks)
  • Meeskond vs kollektiiv
   • Primaarsed meeskonnad vs Sekundaarsed meeskonnad
   • Primaarne töö vs Sekundaarne töö
   • Mis muudab kollektiivi meeskonnaks?
  • Juhi roll meeskonnatunde tekkimisel (ja selle kadumisel)
   • Juhtimise 3 põlvkonda: boss – juht – eestvedaja
   • Reaktiivne vs proaktiivne juhtimine
   • Juht kui meeskonna peegel
  • Sisekultuur kui meeskonnatunde nurgakivi
   • Kaootiline vs teadlikult kujundatud sisekultuur
   • Tiimiraamat – lihtne viis hetkega meeskonnatunnet suurendada
   • Punane, hall ja roheline sisekultuur ja selle mõju meeskonnatundele
  • 5 sammu meeskonnatunde suurendamiseks
   • Miks paljud tippspetsialistidest meeskonnad koostööd teha ei suuda?
   • Haavatavus juhtimises ja meeskonnatöös
   • Teekond koostööst individualismi (ja tagasi koostöösse)

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.

Koolitaja:
Kaido Pajumaa
Kaido Pajumaa on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse eriala, töötanud peaaegu 5 aastat Hansapangas ja alates 2004. aastast ettevõtja olnud. Peale oma esimese ettevõtte pankrotistumist 2006. aastal hakkas Kaido otsima vastust küsimustele, kuidas leida elus tasakaal ambitsioonide ja tähenduse vahel, ning missugused tegurid aitavad inimesel oma igapäevasest elust juba täna rohkem rõõmu tunda? Nendele küsimustele vastuseid otsides käivitas ta populaarse enesearengublogi Sisekosmos.ee, millest sai alguse ka Kaido koolitajakarjäär. “Kuidas luua eduteadvust?” koolitustel, mis näitas osalejatele, et igas läbikukkumises on peidus uus võimalus, osales 2 aasta jooksul enam kui 300 inimest, kellest paljud koolitusele järgnevate kuude jooksul oma elus märkimisväärseid muutusi läbi viisid. Alates 2011. aastast tegeleb Kaido Motivaator.ee kaudu meeskondade koolitamisega. Tema peamine fookus on suunatud inimeste sisemise motivatsiooni arendamisele töö mõtestamise ja juhtide poolse motiveeriva tunnustamise kaudu. Kaido Pajumaa on aasta koolitaja 2016 ja 2017. Võitja selgus Koolituskonverentsil konverentsid.ee ja personaliuudised.ee lugejate seas läbi viidud uuringu tulemusena.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhist motivaatoriks