Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhtimisarvestuse kursus osaliselt e-õppena

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks

E-õppe kursus võimaldab omandada teadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Sihtgrupp:
raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.
Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna sügisesele kutseeksamile eesmärgiga omandada, tase 5.

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul.

NB! Viimane juhtimisarvestuse eksam toimub sügisel 14.11.2020 Tallinnas!

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust.Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Teemad:

  • Kuluarvestus (kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia, Kulu-maht-kasum analüüs) – kokku 30 tundi.
  • Eelarvestamine – kokku 6 tundi
  • Raha ajaväärtus –kokku 6 tundi.
  • Finantsanalüüs ja statistika kasutamine finantsaruannete analüüsil– kokku 10 tundi.

Õppekava on kättesaadav siit

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
  • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
  • teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

Koolitaja:
Hele Moor
Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Lisainfo:
Väljundiks Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vastuvõtu tingimused:
Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu
Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhtimisarvestuse kursus osaliselt e-õppena