Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhtimispraktika: kuidas targalt juhtida?

Juhi igapäevatöö on täis pidevaid üllatusi! Kindel on vaid tõsiasi, et erinevaid ootamatusi tuleb ette ka edaspidi. Juhi töö üks osa on ka ette tulnud ootamatuste efektiivne ja objektiivne lahendamine või veelgi parem, ennetamine!

Käesolevas juhtimispraktika programmis käsitleme nelja klassikalist teemat, millega iga juht kokku puutub:

 • Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon
 • Meeskonna juhtimine
 • Konfliktid
 • Koostöö

Igale teemale pühendame ühe päeva, mille käigus lahendame ja analüüsime praktilisi juhtumeid elust enesest. Soovi korral võta kaasa oma teemakohane juhtum.

Võta vastu väljakutse ja pane ennast proovile nelja päeva jooksul. Saa teadlikuks oma tugevustest praktiliste juhtumite lahendamises ja analüüsimises? Auhinnaks suurem enesekindlus ja saadud kogemused, mida rakendada töös

Sihtgrupp:
Juhid, kes soovivad laiendada oma kogemusi läbi praktiliste juhtumite lahendamise ning täiendada oma tööriistakasti erinevate meetoditega.

Eesmärk:
Omandada praktilisi oskusi igapäevastes juhtimistegevustes, mille põhjal hiljem reaalses elus ette tulevaid olukordi efektiivselt ning oskuslikult lahendada.

Programm:
 1. koolituspäev: Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon
  Kuidas muudatusi hästi juhtida ja kommunikeerida on üks juhtide võtmeküsimustest, millele otsitakse pidevalt vastuseid, sest pea 70% muudatustest ebaõnnestuvad. Millest siis ikkagi sõltub muudatuse edukus ja mis võib saada takistuseks?

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Millised on tähtsamad sammud muudatuste juhtimisel ja kommunikatsioonil?
   • Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele:
   • Millised on muudatuste juhtimise ja kommunikatsiooni erinevad mudelid?
   • Millised on peamised puudujäägid muudatuste juhtimisel ja kommunikatsioonil?
   • Milliseid küsimusi ja kellelt tuleks küsida enne muudatuse tegemist?
   • Millega tuleb arvestada iga muudatuse puhul? Kuidas vältida ebaõnnestumist?
   • Mida on vaja, et kindlustada iga muudatuse parim võimalik tulemus?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Praktikum
   • Praktiline juhtumi lahendamine
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Praktikum
   • Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
   • Kokkuvõte
 2. koolituspäev: Meeskonna juhtimine
  Üks enamlevinud juhtimise mõiste sõnastus on: Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil! See tähendab, et selleks, et saaks soovitud tulemusi saavutada on vaja teisi inimesi ehk meeskonda! Suurepärasele juhile järgnevad inimesed rõõmuga. Kuidas aga panna inimesed endale järgnema ja meeskond parimal viisil tööle? See on küsimus, millega juhid samuti igapäevaselt tegelevad.

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Millised põhimõtted toovad meeskonna juhtimisel edu?
   • Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele:
   • Mis on meeskond?
   • Millisele juhile inimesed soovivad järgneda?
   • Kuidas panna meeskond parimal viisil tööle?
   • Millega tuleb arvestada iga meeskonna puhul?
   • Millised väärtused ja tegevused toetavad iga meeskonna arengut ja aitavad parima tulemuse saavutamisele kaasa?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Praktikum
   • Praktiline juhtumi lahendamine
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Praktikum
   • Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
   • Kokkuvõte
 3. koolituspäev: Konfliktid
  Tahame või ei taha, aga pea igas meeskonnas esineb aegajalt ka konflikte. On need siis väikesed arusaamatused või suuremat sorti vastandumised. Igal juhul ei tohiks neid jätta tähelepanuta, lootuses, et ehk läheb üle! Konfliktide efektiivseks lahendamiseks peab juhil olema tööriistakastis päris palju teadmisi suhtlemise ja psühholoogia valdkonnast. Sellel koolituspäeval vaatamegi kuidas konflikte edukalt juhtida, et tagada rahumeelne õhkkond nii meeskonna siseselt kui väliselt!

  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Kuidas konfliktide efektiivselt lahendada?
   • Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele:
   • Mis asi on konflikt?
   • Millistel põhjustel konfliktid tekivad?
   • Millised on levinumad hoiakud seoses konfliktidega?
   • Kas konflikt on hea või halb?
   • Kas konflikte on võimalik ennetada?
   • Kuidas konflikte käsitleda?
   • Kes peaks konflikte lahendama?
   • Milline oleks parim viis konfliktide lahendamiseks?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Praktikum
   • Praktiline juhtumi lahendamine
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Praktikum
   • Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
   • Kokkuvõte
 4. koolituspäev: Koostöö
  Suurepärane koostöö on tihti ka hea juhtimise tulemus. Koostööd saab teha nii olemasoleva meeskonna siseselt, kui meeskondade üleselt. Samuti ajutiste meeskondadega. Kõik sõltub vajadusest! Koostöö kvaliteet sõltub eelkõige suhetest! Miks koostööd nii tähtsaks peetakse? Eelkõige sellepärast, et hea koostöö tagajärjel on tulemus tunduvalt parem ja pikaajalisem kui siis kui koostöö on puudulik.

  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Kuidas edukalt hea koostööni jõuda?
   • Juhtumite lahendamise eel ja käigus leiame vastuseid järgmistele küsimustele: Mida tähendab „koostöö“? Millest sõltub hea koostöö? Millised on koostöö eeldused? Milliseid printsiipe on vaja järgida? Koostöö kui partnerlus? Kuidas koos töötamise asemel teha koostööd?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Praktikum
   • Praktiline juhtumi lahendamine
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Praktikum
   • Praktilise juhtumi lahenduse analüüs
   • Kokkuvõte

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab rohkelt praktilisi tööriistu kuidas igapäeva tööelus tekkivaid situatsioone juhtida;
 • oskab paremini näha erinevaid lähenemise võimalusi tekkinud situatsioonidele;
 • tunneb suuremat enesekindlust;
 • oskab ennast paremini analüüsida erinevates tegevustes;
 • on tulemuslikum olukordade praktilises juhtimises ja otsuste kiiremas tegemises.

Koolitaja:
Külliki Koppel on inimeste juhtimise valdkonnas töötanud üle 20 aasta (Danzas; Stockmann; Reval Hotelligrupp; Coop) ning selle aja jooksul nii värbamisprotsesse üles ehitanud kui värbajaid toetanud. Ise värvanud (sh enda otsest juhti) ja juhte selles vallas juhendanud. Külliki omab magistrikraadi õiguses ja on lõpetanud Holistika Instituudi terapeudi õppe. Tänasel päeval pakub Külliki erinevaid personalivaldkonna, juhtimise, koolituse, enesearengu ja vaimse tervise teenuseid oma ettevõtte H2H (Human 2 Human OÜ) alt.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhtimispraktika: kuidas targalt juhtida?