Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhtimispsühholoogia

Kuidas innustada ja juhtida meeskonnas erinevaid inimtüüpe?
Inimeste ootused on tihti väga erinevad ning neid käivitavad ja pidurdavad täiesti erinevad asjad. Juhtimispsühholoogias ei kehti reegel, et juhi nii, nagu sa tahaksid, et sind juhitakse. Pigem peetakse seda üheks kõige suuremaks veaks. Juhi jaoks on oluline väljakutse valida iga töötaja puhul õige lähenemine ja hoiduda suhtlemisvigadest.

Koolituse eesmärk on õppida tundma meeskonnas töötavaid inimtüüpe ning seda, kuidas neid innustada ja juhtida.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud juhid, kelle põhifookus on inimeste töö koordineerimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimusest:

 • Kas Sinu töönädalast moodustab enam kui pool töö inimestega?
 • Oled tundnud, et Sa ei saa aru, miks mõni töötaja nii käitub või reageerib?
 • Sul on vahel tunne, et mõne töötaja puhul jooksed nagu peaga vastu seina?
 • Oled kogenud, et mõne töötajaga on Sul oluliselt keerulisem suhelda kui mõne teisega?
 • Kas Sinu jaoks on väljakutse värbamisel või uue ametikoha pakkumisel teha õigeid valikuid?
 • Kas Sa tahad rohkem teada, kuidas Sa juhina eri inimtüüpidele mõjud?

Koolituse sisu:

 • Milline juht sa oled?
  • Koos tehakse läbi lõbus inimtüüpide analüüs Karupoeg Puhhi tegelaste baasil. Analüüsi aluseks on Fritz Riemanni nelja hirmu põhivormi teooria. Tuvastame Puhhi, Jänese, Iiahi ja Notsu isiksustüüpide olemuse, tüüpilised tugevused ja „kiiksud”, millega on endal kasulik teadlikult tegeleda. Kuidas ma juhina mõjun? Mida pean endas arendama?
   Kasutatavad meetodid: isiksuse analüüs (kaks etappi); juhtimissituatsioonide näited; eri inimtüüpide tutvustused
 • Kes Sinu meeskonnas tegelikult töötavad?
  See, mis ühe jaoks on hea, võib teise inimtüübi puhul mõjuda hoopis arengut pärssivalt. Kujundame inimtüübist tulenevad neli erinevat lähenemist:

  • Kuidas innustada?
  • Millist tuge pakkuda?
  • Mis lükkab käima arengu?
  • Kuidas lahendada probleeme?
  • Kuidas anda tagasisidet?
   Selle osa tulemusena saab iga juht oma meeskonna kaardi, mille abil igapäevast juhtimist tõhusamaks muuta.
   Kasutatavad meetodid: analüüs, grupitööd, harjutused, näited
 • Eri inimtüüpide vaheline koostöö
  • Kes kellega sobib?
  • Kuidas Sa ise juhina erinevate inimtüüpidega oma meeskonnas sobitud, kus on võimalused ja ohukohad?
  • Millised on eri inimtüüpidele sobivamad tegevused ja kus nad pigem hätta jäävad?
   Kasutatavad meetodid: analüüs, näited
 • Juhtimispsühholoogia intrigeerivad väljakutsed
  • Ego kaitsemehhanismid sinu meeskonnas
  • Projektsioonide hävitav ja toetav mõju meeskonnas.
   Kasutatavad meetodid: analüüs, harjutused

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab ära tunda erinevaid inimtüüpe oma meeskonnas
 • Loob oma meeskonna ja enda inimtüüpide kaardi
 • Saab paremini aru oma juhtimisstiilist ja selle mõjust erinevatele inimtüüpidele.
 • Oskab inimtüübist lähtuvalt ülesandeid jagada, tunnustada, tagasisidet anda ning konflikte lahendada;
 • Oskab teadlikult suunata oma käitumist juhina nii, et kõik meeskonna liikmed tunneksid end turvaliselt ja motiveerituna;
 • Oskab kasutab teadmisi erinevatest inimtüüpidest personali valikul, karjääri planeerimisel ja tööülesannete jagamisel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolituse käigus koostab iga osaleja enda ja oma meeskonna inimtüüpide kaardi. Uute oskuste kinnistamiseks lahendatakse erinevaid ülesandeid, juhtumi analüüse ning mitu lõbusat testi. Täiskasvanud inimene õpib praktilise kogemuse abil, seetõttu on koolituse oluline osa igapäevase juhtimisega seotud ülesannetel ja harjutustel. Koolituse tulemusena saab osaleja töövihiku, mis on otseselt tema meeskonna põhine ning aitab edaspidi õpitut meelde tuletada. Kasutatakse palju lugusid ja näiteid, kuidas eri inimtüübid meeskonnas käituvad. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Aira Tammemäe

koolitaja, treener ja konsultant
Aira Tammemäe on lõpetanud režii eriala, TTÜ ärikorralduse magistrantuuri (magistritöö: efektiivsusmudeli rakendamine müügitegevuse täiustamiseks) ja psühholoogia magistrantuuri (magistritöö: sümbolite kasutamine isiksuse tüpologiseerimisel), õppinud aastatel 2004-2005 Professionaalse Psühholoogia Erakoolis.
Aira Tammemäe on töötanud 14 aastat finantsvaldkonnas, sellest 12 aastat juhina. Aastal 2005 asutas ta firma AT Treeningud (www.treeningud.ee), kus ta on töötanud viimased 14 aastat treenerina. Tema koolitusprogrammid on sümbioos psühholoogiast ja ärist. Mais 2010 ilmus Aira esimene raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhtimispsühholoogia