Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kaalukate strateegiliste otsuste vastuvõtmine kriisi tingimustes

Koolituse eesmärk on mõista turusituatsiooni kujundavaid globaalseid protsesse ja enda ettevõtte tegevusvaldkonna olulisi mõjutegureid ning leida ideid, kuidas kriisi ja kahaneva turu tingimustes võtta vastu kaalukaid strateegilisi otsuseid, võimaldamaks minimeerida kulusid ja luua eeldused ettevõtte konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse säilitamiseks.

Ettevõtted kohtavad enda arengus nii häid kui keerulisi aegu, tsükliliselt korduvad majanduskriisid, kasvu- ja langusfaasid. Koolituse raames vaatleme, missugused globaalsed sündmusvood on praegust ettevõtluskeskkonda mõjutamas, milliseid mõjusid see toob lähiajal meie tarbijatele, tarnijatele ja ettevõtetele ning kuidas nende mõjude keskmes minimeerida kulusid ja luua eeldused kasumi säilimiseks ning potentsiaalseks kasvuks peale kriisi. See kõik aga seab kõrged ootused inimestele, kes peavad keerulistes olukordades võtma vastu õigeid otsuseid, et säilitada ettevõtte jätkusuutlikkus ja tagada head majandustulemused.

Tuntud juhtimiskonsultandid Margus Alviste ja Raivo Pavlov avavad osalejate ees valikud, mis võimaldavad ettevõtetel säilitada enda konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse ka langeva turu tingimustes. Teooria vaheldub näidete, arutelude ja metoodiliste juhendmaterjali alusel tehtavate praktiliste ülesannetega.

Sihtgrupp:
Erinevate tasandite juhid, kes osalevad ettevõtte strateegilist laadi otsuste kujundamisel.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine
 • 10.00-11.30 Globaalsed sündmusvood 2020-2030 ning nendega kaasnevad majandus- ja ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid
  • Kriisi mõiste ja olemus
  • Kuidas välised kriisid mõjutavad meie ettevõtluskeskkonda, meie kliente, tarbijaid, tarnijaid, partnereid, konkurente?
  • Ettevõtte tegevuskeskkonna analüüsi meetodidBEST
  • Arengumõjurid
  • Kriitilised eeldused
  • Tegevuskeskkonna muutused, riskid ja võimaluste aknad
 • 11.30-11.45 Paus
 • 11.45-13.15 Strateegiline seisund meie ettevõttes
  • Strateegia olemus ja strateegiline juhtimine kriisi tingimustes
  • Strateegia liigid ja strateegiline seisund
  • Meie senine strateegia ja selle toimivuse hindamine tänases kontekstis
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Organisatsiooni finantsseisu hindamine ja peamiste järelduste tegemine
  • Seosed organisatsiooni finants- ja tegevusmõõdikute ning strateegilise ambitsiooni (visiooni/missiooni/äriidee) vahel

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab enda ettevõtte tegevuskeskkonda mõjutavaid globaalseid ja lokaalseid mõjusid ning oskab nendega arvestada ettevõtte jätkusuutlikkuse säilitamisel;
 • õpib ära tundma kriisi ja teadvustab kriitilised eeldused tegutsemiseks kriisi tingimustes;
 • teadvustab enda ettevõtte ees seisvad strateegilised valikud ja omandab strateegiliste otsuste vastuvõtmiseks vajalikud meetodid;
 • kaardistab enda ettevõtte komponendid, mis vajavad strateegilisi muutusi ja koostab meetmestiku kulude minimeerimiseks ja kasumi säilitamiseks;
 • saab ideid inimeste koondamiseks viisil, mis võimaldab säilitada olemasolevate töötajate motivatsiooni ja tööviljakuse.

Koolitajad:
Margus Alviste,
koolitaja, konsultant, mentor, coach
Margus Alviste on juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant, kes on koolitusturul tegutsenud alates 1995. aastast. Ta on jaganud oma teadmisi ja kogemusi rohkem kui 1000 organisatsiooni, sh nii kohalikes kui rahvusvahelistes, avalikes, era- kui ka kolmandas sektoris. Margus on esinenud paljudel konverentsidel, kirjutanud artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja autoriks raamatule “Organisatsiooni Käsiraamat: kontseptsioonid ja vahendid” ning tegelenud paljude arenguprojektidega.
Metoodikuna on Margus töötanud välja mitmeid unikaalseid tööriistu organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks.
Margus on omandanud pedagoogi hariduse Tallinna Pedagoogilises Instituudis, matemaatika-füüsika teaduskonnas.
Lisaks täiendab enda koolitajaoskusi erinevates koolitaja kompetentsi toetavatel täienduskoolitustel.
Täienduskoolituse raames on Margus omandanud psühhoterapeudi kutse ja täiendanud enda koolitajaoskusi erinevates koolitaja kompetentsi toetavatel täienduskoolitustel.
Koolitaja ja konsultandina on Margus keskendunud enesejuhtimise, juhtimise, turunduse ning organisatsioonikäitumisega seotud temaatikatele.

Raivo Pavlov Majandusteaduste MA
Raivo on omandanud magistrikraadi majanduses Tallinna Tehnikaülikoolis ja varasemalt diplomeeritud elektriinsener Dresdeni Tehnikaülikoolis.
Tal on suured kogemused (äri)protsesside kujundamisel ja nende ümberkorraldamisel, sisekontrollisüsteemide loomisel ja nende auditeerimisel, üldiste juhtimisprotsesside nõustamisel, finantsjuhtimise ja kuluarvestuse nõustamisel. Raivo üldine töökogemus antud valdkondades on kokku 25 aastat. Ta on töötanud PriceWaterhouse Coopers, Riigikontroll, Tallinna Pank AS´is, Eesti Tööstuspank AS´is, Eesti Innovatsioonipank AS´is, Eesti Sotsiaalpank AS´is ja Rahandusministeeriumis.
Ta on tegutsenud audiitori ja konsultandina viimased 17 aastat. Raivo on osalenud paljudel aastatel Eesti Juhtimiskvaliteediauhinna protsessis assessori ja juhtassessorina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kaalukate strateegiliste otsuste vastuvõtmine kriisi tingimustes