Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Käibemaksukohustus ning kauba ja teenuse käive

Koolitus keskendub käibemaksuarvestuse alustaladele ning selgitab põhjalikult käibemaksukohustuse nõudeid ja piiranguid. Käibemaksuarvestuse aluseks on korrektne teenuse ja kauba tõlgendus ning käibe tekkimise asukoha määramine. Viimane põhjustab rohkelt kohtuvaidlusi, mida koolitusel ka lähemalt vaadatakse.

Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist.  Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske.
Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina. Äripäeva käibemaksukooli hind on 22% soodsam kui koolituspäevade hinnad eraldi ostes.

 • Äripäeva käibemaksukool: 1650 € (+km)
 • Üksiku koolituspäeva hind: 450 € (+ km)

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

Koolituse sisu:

 • Käibemaksukohustuse tekkimise alused
  • Käive ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus
  • Kauba ja teenuse käibe eristamine
  • Kombineeritud käive
  • Mitteresidendi registreerimiskohustus
  • MTÜ ja KOV ettevõtlus
   Kasutatavad meetodid: Loeng
 • Kauba käive
  • Kauba mõiste ja käibemaksuga maksustamine
  • Rahvusvahelised kaubatarned
  • Kauba käibe tekkimise koha määramine
  • Kauba käibe tekkimise aja määramine
  • Kauba omatarbe maksustamine
  • Kauba käibeks mitte loetavad tehingud
   Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
 • Teenuse käive
  • Teenuse mõiste ja käibemaksuga maksustamine
  • Rahvusvahelised teenused
  • Teenuse käibe tekkimise põhireegel
  • Teenuse käibe tekkimise erireeglid
  • Kaupade ja teenuste kombineeritud käive
  • Teenuse käibeks mitte loetavad tehingud
   Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
 • Kauba ja teenuse käibe kaasused
  • Kauba tekkimise koha määramine
  • Teenuse käibe tekkimise kohe määramine
   Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine ja test

Koolituse tulemusel osaleja:

 • tunneb käibemaksukohustuse tekkimise aluseid;
 • teab kauba ja teenuse käibe tekkimise erisusi ning oskab määrata käibe tekkimise asukohta;
 • teab, kuidas maksustatakse omatarvet ning mida ei loeta käibeks;
 • tunneb rahvusvaheliste kauba- ja teenuse müügi käibemaksuarvestuse reegleid;
 • on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses.

Koolituse tulemusi hinnatakse näidisülesannete lahendamise ja testide tegemise abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Tõnis Elling

Käibemaksu ekspert ja lektor
Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.
Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.
Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi – hõberisti.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Käibemaksukohustus ning kauba ja teenuse käive