Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Sihtrühm:

 • kohalikud omavalitsused;
 • projekteerijad;
 • kinnisasja omanikud;
 • kinnisvaraarendajad.

Koolitus annab:

 • arusaamise kasutusloa olemusest;
 • teadmisi kasutusloa taotlemiseks;
 • ülevaate kasutusloa saamiseks vajalikest dokumentidest ja nende koostamisest.

Koolituse sisu:

 • Ehitusprojekt ja ehitusdokumendid
  • üldised nõuded ehitusprojektile
  • ehitusprojekti staadiumid
  • ehitamise dokumenteerimise eesmärgid
  • üldised nõuded ehitusdokumentidele
  • ehituspäevik, tööprotokoll, kaetud tööde akt jt
 • Kasutusloa eesmärk ja kasutusloa taotlemine
  • kasutusloa eesmärk ja andmise kohustus
  • kasutusloa taotlemise juhud
  • kasutusloa andmise menetlus, tähtajad
 • Kasutusloa andmise menetlus
  • kasutusloa taotlemisel esitatavad dokumendid
  • kasutusloa andmisest keeldumise alused
  • kõrvaltingimused

Õpiväljund
Koolitusel saab teada:

 • mis on kasutusloa eesmärk ning millal tuleb kasutusluba anda;
 • milliseid ehitusdokumente ehitamise käigus koostatakse;
 • millised dokumendid on vajalikud kasutusloa saamiseks;
 • milliseid probleeme kasutusloa andmisel võib tekkida;
 • millised on kasutusloa andmata jätmise alused.

Koolitaja:
Martina Proosa
on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega jurist, kes on viimased üheksa aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas.
Valdkonna põhjalikumaks tundmiseks vajalikke kogemusi on lisanud töö advokaadibüroos Teder Law, Glikman, Alvin & Partnerid, õiguskantsleri nõunikuna ja siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana. Martina Proosa on esindanud kohtuvaidlustes eraisikuid, riiki ja kohalikke omavalitsusi. Hetkel töötab Martina Proosa Merko Ehitus Eesti AS juristina.
Martina Proosa on käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ja “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor.

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine