Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kaubaveologistika

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

Sihtgrupp:
Veokorraldajad ja logistikud, ekspedeerijad, tootmis- ja ostujuhid, laojuhatajad, edasise tööalase karjääri planeerijaid logistika valdkonnas

Teemad:

 • Transpordi korraldamine
  • transpordilogistika roll ettevõttes
  • transpordiviisi ja transpordivahendi valik
  • veohinnad ja hinnakujundamise põhimõtted
  • kohalike ja rahvusvaheliste vedude planeerimine
  • töö täis- või osakoormatega
  • veoteenuste ostmine ja /või müük
  • oma ekspedeerimissüsteemi loomine
  • koostöövõrgustiku loomine allvedajatega
  • vedajate segmendid piirkondade ja ettevõtte suuruse alusel
  • vedaja vastutuskindlustus
  • vedude eest vastutava isiku roll
  • rahvusvahelisel autoveol vajalikud dokumendid
 • Logistiline konkurentsivõime
  • optimaalse veomarsruudi leidmine
  • transpordikulud
  • keskkonnasäästlik vedude korraldamine
  • autojuhi töö- ja puhkeaeg
  • vastutus koormate laadimise ja kinnitamise eest
  • ohtlikud ja eritingimusi nõudvad veod
  • veobörs
  • veodokumendid riigisisesel kaubaveol
  • veotingimused
  • veokorralduse- ja veolepingud
  • kindlustuslepingud
  • rahvusvahelise autokaubaveo lepingu konventsioon (CMR)
  • veoleping ja veodokumendid autoveol

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena õppija:

 • teab, kuidas koostada vajalikud dokumendid, korraldada ekspedeerimisprotsessis osalejate koostöö, lähtudes lepingutest (nt toll, ladustamine, transport jm);
 • oskab koostada lepingu, valida veovahendi, planeerida koorma, koostada sõiduteekond ja ajagraafik, lähtudes ekspedeerimislepingust;
 • teab, kuidas jälgida saadetiste liikumist ja/või saadetistega tehtavaid toiminguid, kontrollida protsessis osalejate tööülesandeid;
 • teab, kuidas tuvastada eritingimustele vastavad veosed ja korraldab veo eritingimustest lähtuvalt (nt eriload, tõendid, eskort jm).

Koolitaja:
Meljo_MustoMeljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetanud laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Kutseõppekeskus, Tallinna Majanduskool, Reiting Koolituskeskus, Tartumaa Kutsehariduskeskus ja Eesti Ettevõtluskeskus Mainor). Meljo on 2013 aastal ilmunud Logistikasõnastiku ( http://wiki.eek.ee ) terminite ja fotode üks kaasautoritest.
Meljo omab logistika valdkonna töötamise kogemust 1997. aastast alates. Tänasel päeval töötab ta juhatajana oma ettevõttes Melsum OÜ (koolitused ja ettevõtluskonsultatsioonid) ja Digi Logistics OÜ (rahvusvaheline transport). Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi. Õppetöös kasutab Meljo palju praktilise sisuga ülesandeid, mis aitavad tuvastada tööülesannete täitmisel esinevaid probleeme ja lahendada kriitilisi situatsioone. Koolitusel lahendatud ülesanded aitavad tõsta osalejate enesekindlust oma tööülesannete täitmisel ning seeläbi vähenevad ettevõttes kriisijuhtumid. Töötaja saab keskenduda oma põhitööle ning olla ettevõttele lojaalne ja efektiivne töötaja.

Lisainfo:
Kursuse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.
Koolituskeskus Reiting on Töötukassa koolituspartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kaubaveologistika