Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kaugtöö jätkusuutlik korraldamine

Kuidas korraldada osalist ja täisajaga kaugtööd nii, et tööandja ja töötaja oleksid õnnelikud?
Kas kaugtöö tuli selleks, et jääda? Kas see sobib kõigile? Mis on normaalses kaugtöö olukorras teisiti kui kriisisituatsioonis? Mis läks hästi ja millised on olnud õpikohad?

Kodukontoris töötamine muutus märtsis 2020 äkitselt möödapäästmatuks ja paljud organisatsioonid pidid kaugtööd korraldama ilma eelnevate teadmiste ning valmisolekuta. Järsult on tekkinud kogemustepagas, mis on paljusid julgustanud ka edaspidi kaugtöö vormi rakendama, aga kindlasti on esile kerkinud ka väljakutseid ja isegi vastuseisu kaugtööle.

Koolitusel jagatakse kogemusi ja praktilisi metoodikaid, mis peaksid olema kaugtöö edasise juurutamise aluseks. Olulisel kohal on organisatsioonis vastavate muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon – kes, kus, millal ja kuidas infot jagab.

Samuti räägitakse sellest, kuidas DISC mudelist lähtudes arvestada erinevate inimtüüpidega, sh mille alusel hinnata, kas kaugtöö inimesele sobib või mitte ja kui, siis millises ulatuses ja milliste tööülesannete raames. Loomuomastest käitumismustritest sõltub, millises töökeskkonnas on inimesed kõige efektiivsemad ning milline töökeskkond neid demotiveerib.

Koolitusel käsitletakse W. M. Marstoni loodud DISC mudeli põhjal inimtüüpe, mis kirjeldavad nelja käitumismustrit:

 • Dominantne (D) käitub konfliktses ja vastuolulises keskkonnas aktiivselt
 • Innustav (I) käitub sõbralikus ja meeldivas keskkonnas aktiivselt
 • Stabiilne (S) käitub sõbralikus ja meeldivas keskkonnas passiivselt
 • Süstemaatiline (C) käitub konfliktses ja vastuolulises keskkonnas passiivselt*

Koolitusel osalejal on võimalus tellida Thomas International’i  DISC-test erihinnaga 79€ +km (tavahind 150€ + km)!

Koolituse eesmärk on lahti mõtestada kaugtöö tähendus ning omandada oskus valida ja kasutada meetodeid kaugtöö edukaks korraldamiseks – ka juhul, kui eelnev kogemus on olnud väljakutsete rohke. Koolitusel omandatud teadmised annavad aluse koostada oma organisatsioonile sobiv kaugtöö juhend.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes soovivad oma tiimis kaugtööd süsteemselt juurutada ja kõik spetsialistid, kes soovivad oma juhilt kaugtöö võimalust ka edaspidi küsida.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas kaugtöö tulemuslikkust hinnata?
 • Oled saanud kaugtöö kogemuse nii kaugtöö tegijana kui ka juhina, kuid selle vastu on tekkinud tõrge?
 • Soovid paremini mõista, kas sulle/sinu tiimi liikmetele sobib kaugtöö?
 • Vajad näpunäiteid, kuidas vältida töö ja eraelu segamist ning mitte üle töötada?
 • Vajad näpunäiteid, kuidas kaugtööd tehes tõestada, et sa ikkagi teed piisavalt tööd, mitte ei logele niisama?

Koolituse sisu: 

 • Sissejuhatus kaugtöö maailma
  • Kaugtöö definitsioon ja tähendus organisatsiooni kontekstis
  • Juhtimiskultuuri ja mõttemallide muutmine
  • Muudatuste juhtimine
   Kasutatavad meetodid: kogemuslood ja arutelud
 • Töökeskkond ja vajalikud töövahendid.
  • Mina kui kaugtöö tegija. Töökorraldus, enesedistsipliin.
  • Meeskond kui kaugtöö tegija. Kokkulepped.
  • Koosolekud. Kaugelt osaleja ja kontorist osaleja vaade.
  • Tänane töökeskkond ja tööharjumused versus tulevane töökeskkond ja tööharjumused.
   Kasutatavad meetodid: arutelud, refleksioon
 • Mina, juht ja ettevõte. Meie töösuhe ja töövorm.
  • Eesmärgistamine
  • Töökorraldus ja usaldus
  • „Kolleegivalve“ ja selle reguleerimine
  • Harjumuste muutmine
  • Juhi ja töötaja rutiinid
   Kasutatavad meetodid: arutelud, refleksioon

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on defineerinud kaugtöö tegija mõiste;
 • mõistab peamisi rutiine, mis on kaugtöö juurutamiseks vajalikud ellu viia;
 • oskab analüüsida enda või oma töötaja tööaega ja hinnata sooritust nii tagasiside andmiseks kui ka saamiseks;
 • teab, millised on peamised väljakutsed, mis võivad kaugtöö juurutamisega esile kerkida ning oskab neid lahendada;
 • teab, kuidas ja milliseid kommunikatsioonikanaleid ja -vahendeid kaugtöö rakendamisel kasutada.

Koolituse praktilisuse tagab koolitaja pikaajaline kogemus kaugtöö juurutamisel, rakendamisel ja sellega seotud muudatuste juhtimisel suurettevõttes Elisa. Peamiseks õppemeetodiks on kogemuslood ja arutelud, mis baseeruvad coachival stiilil. Osalejad saavad jagada parimaid praktikaid ning grupitööde käigus analüüsida, millised praktikad on adapteeritavad oma töökeskkonda. Aruteludes kasutatakse erievaid metoodikaid (nt maailmakohvik) ning koolituse lõpuks on kaasa võtta 3-5 koheselt ellu rakendatavat ideed/metoodikat.

Koolitaja:
Kaija Teemägi

Kaija on juhtimiskonsultant ja koolitaja, kelle peamiseks tegutsemisvaldkonnaks on muudatuste juhtimine ja juurutamine ning agiilsus igapäevatöös (sh eksperimenteerimine ja piloteerimine).
Kaija on tegutsenud personalitöö valdkonnas üle 15 aasta, juhtides lisaks klassikalisele personalitööle ka koolituse, palgaarvestuse ning protsessi- ja kvaliteedijuhtimise valdkondi. Lisaks on ta Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga. Kaija on diplomeeritud coach (AoEC – Academy of Executive Coaching) ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi andragoogikas.
Kaija on olnud oma ettevõttes aktiivne sisekoolitaja, koostanud hulgaliselt rätseplahendusena juhtimiskoolituste programme ning olnud strateegiline eestvedaja tööandja brändingu arendmisel. Oma peamiseks kireks peab ta elukestva õppe toetamist ning juhtimiskultuuri arendamist läbi erinevate tarkade tööviiside juurutamise.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kaugtöö jätkusuutlik korraldamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.