Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

YourOffice ja Protect Estonia OÜ ühiskoolitus: Kaugtöö võlu ja valu

Koolitusel anname praktilisi häid näpunäiteid ning peatume kolmel olulisel teemal: mõju inimesele, õiguslikud aspektid ja tööohutusalane teave.

Kaugtöö võib meeldida või mitte, kuid selle olemasoluga tuleb harjuda.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tegevustest, millele igal organisatsioonil tasub kaugtöö korral mõelda, et ennetada ohte ning tagada südamerahu ja kindlustunne.

Sihtrühm:
Juhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja- spetsialistid ning kõik teised organisatsioonide esindajad, kes rakendavad või plaanivad rakendada kaugtööd

Programm:

 • Mõju inimesele
  Koolitaja: Professor emer. Mare Teichmann

  • Mis on juhtunud töörahuloluga võrreldes COVID-19 pandeemiale eelnenud perioodiga (PE Konsult, 2022)?
  • Mis on kodust töötamise eelised ja puudused?
  • Mis on kodukontori sündroom? Tunnused, vältimine, toimetulek.
  • Millised on psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis (ILO, 2020)?
  • Kuidas toime tulla tööstressiga?
 • Õiguslikud aspektid
  Koolitaja: Marge Rebane, YourOffice juhtivjurist

  • Kus asub kaugtöökoht?
  • Kas kaugtöö mõjutab töökorraldust, sh tööajakorraldust?
  • Kas tööandja peab hindama kaugtöökohaga seotud riske?
  • Kas kodukontor toob kaasa täiendavaid nõudeid andmekaitse osas?
  • Kes peaks sisustama töötaja kodukontori?
  • Milliste kodukontori kulude hüvitamist on töötajal õigus nõuda?
  • Kes vastutab tööandja vara eest, mis asub töötaja kodus?
  • Kas kaugtöö kokkulepe on vajalik?
  • Kas õnnetus kodus võib olla tööõnnetus?
 • Tööohutusalane teave
  Koolitaja: Mari-Liis Ivask, Protect Estonia OÜ tööohutuse spetsialist

  • Millised ohutegurid varitsevad kodukontoris?
  • Kuidas hinnata kodukontoris esinevaid riske ning mis võimalused selleks on?
  • Mis on riskide hindamise kasutegur?
  • Millised võiksid olla kaugtööga seotud kokkulepped ja juhised?
  • Kuidas uurida kodukontoris toimunud õnnetust?
  • Lisaks anname ideid kaugtöökoha murekohtade parandamiseks ja hübriidtöö rakendamiseks.

Ajakava:

 • 9:45 – 10:00 – kogunemine virtuaalses keskkonnas
 • 10:00 – 11:00 – Mõju inimesele
 • 11:00 – 12:00 – Õiguslikud aspektid
 • 12:00 – 13:00 – Tööohutusalane teave

Koolitajad:
Professor emer. Mare Teichmann
Mare Teichmann on sündinud 1. märtsil 1954 Tallinnas. Ta on omandanud doktorikraadi psühholoogia alal Behterevi nim. Psühhoneuroloogiainstituudis Leningradis, praeguses Peterburis. Ta on psühholoogiaprofessor ja psühholoogia õppetooli asutaja (1992); Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Tööstuspsühholoogia Instituudi asutaja ja direktor (2009). Ta õpetab magistriõppes I/O psühholoogia aineid (sh juhtimispsühholoogia, tööelu kvaliteet, inimtegurite tehnika jne). Tema peamised uurimisvaldkonnad on tööstress; psühhosotsiaalsed tegurid tööl; elukvaliteet sh. tööelu kvaliteet; kontrollkese. Alates 1996. aastast on ta PE Konsult Ltd. tegevjuht ja konsultant tööpsühholoogia alal. PE Konsult on ametlik töötervishoiuteenuse osutaja Eestis. PE Konsult omab sellekohast tähtajatut MRT-litsentsi nr 0049. Töötervishoiuteenuse osutaja pädevust on hinnanud EV Terviseamet ning tähtajatu tegevusloa on registreerinud EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (vt. internetis MTR-litsentsi)

Marge Rebane
YourOffice, Juhtivjurist
Marge Rebane on YourOffice juhtivjurist. Ta lõpetas 2010.a Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning omab 15 aastast igapäevast töökogemust juristina. Nõustades kliente erinevates õigusvaldkondades on Marge üheks suurimaks kireks tööõigus, s.h tööandjate tööõigussüsteemide loomine ja töövaidlustes esindamine. Lisaks on Margel põhjalikud teadmised tööohutusest ning praktiline kaugtöö kogemus.

Mari-Liis Ivask
Protect Estonia OÜ, tööohutuse spetsialist
Mari-Liis Ivask on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnaga tegelenud üle 10 aasta, seda nii töökeskkonnaspetsialistina erinevates ettevõtetes ja asutustes kui Tööinspektsioonis töökeskkonna konsultandina. Mari-Liisil on spetsialistina praktiline kogemus ning lisaks on ta konsultandina näinud kõrvalt palju häid ja halbu praktikaid ja puutunud kokku väga erinevate töökeskkonna probleemidega. Mari-Liisil on magistrikraad organisatsioonikäitumise erialal. Alates 2020. aastast on ta spetsialistina Protect Estonia OÜ-s abiks erinevatele ettevõtetele tööohutuse tagamisel ja parema töökeskkonna loomisel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

YourOffice tegutseb alates 2004. aastast ning pakume õigusnõu, raamatupidamis- ja finantsjuhtimisteenuseid. personaliteenuseid ja koolitusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

YourOffice ja Protect Estonia OÜ ühiskoolitus: Kaugtöö võlu ja valu