Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kehtestav käitumine kui heade suhete alus

Koolitus ettevõtetele või gruppidele kuni 20 inimest
Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kellel tuleb teiste inimestega suhelda, ehk siis igaühele meist. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised võtmeküsimused.

Koolituse eesmärk on õpetada osalejatele kehtestava käitumise oskusi. Iga suhte alguses panevad suhte partnerid omavahel paika teatud võimutasakaalu. Kui tasakaalu ei õnnestu kehtestada ning võimusuhe jääb vildakaks, võivad tekkida tõsised konfliktid. Läbi õigeaegse enesekehtestamise on võimalik vähendada destruktiivsete konfliktide tekkimise võimalusi. Enesekehtestamine tähendab inimese võimet end väljendada ning oma õigusi kaitsta, piiramata samas teiste õigusi. See on asjalik, otsekohene ja aus kommunikatsioon. Kohe kindlasti ei tähenda enesekehtestamine sedasama, mida agressiivne käitumine. Kehtestav käitumine on mõjus kiitmise, laitmise ja arutlemise situatsioonis. Ka on kehtestav käitumine abivahendiks siis, kui on vaja öelda „ei.“

Koolituse sisu:

 • Inimese käitumist juhtivad mehhanismid
 • Heade suhete saladus – võimu ja staatuse tasakaal suhtes
 • Suhete juhtimine võimu-staatuse mudelit järgides
 • Enesekehtestamine kui võimalus tasakaalu leidmiseks suhtes
 • Kehtestava käitumise põhimõtted ja meetodid
 • Väärtused ja hoiakud suhtlemise alusena
 • Käitumisstiilid ja nende valik lähtuvalt olukorrast

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab võimu-staatuse mudeli järgimise olulisust mistahes suhetes
 • teab, kuidas väljendada oma mõtteid, tundeid ja soove selgelt,ausalt ja otsekoheselt
 • oskab seista oma vajaduste ja arvamuste eest sellisel viisil, et ka partner saaks seista oma vajaduste ja arvamuste eest ning tunneks ennast väärikana
 • mõistab, kuidas suurendada oma mõjusust ja eneseväärtustunnet
 • oskab öelda vajadusel ära öelda, keelduda
 • oskab anda negatiivset ja positiivset tagasisidet, viisil, mis annab parimaid võimalikke tulemusi

Koolitusmeetodid:
Koolitusel pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: lühiloeng, diskussioon, individuaalsed harjutused, rühmatööd. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste plokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Koolitaja:
Piia Berting
on nõustaja, terapeut ja koolitaja. Ta on omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is (2003) ja täiendanud ennast Tartu Ülikoolis psühholoogia valdkonnas ning Holistilise Teraapia Instituudis.
Alates 2005.a. on Piia olnud lektoriks Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses (koolijuhid ja õpetajad), õppejõuks Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja Euroakadeemias ning külalisõpetajaks üldhariduskoolides, samuti läbi viinud koolitusi erinevatele organisatsioonidele (Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Leivaliit, Töötukassa, Rahvusraamatukogu, Saku Vallavalitsus, Sisekaitseakadeemia, mitmed üldhariduskoolid) ning esinenud seminaridel ja konverentsidel. Piia teemadeks on stressijuhtimine, enesemotivatsioon ja motiveerimine, suhtlemisoskused, emotsionaalne intelligentsus, personalijuhtimine, psühholoogia ja eneseareng, samuti ka organisatsiooni kultuur ja mikrokliima ning organisatsioonikäitumine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Valge Välja Maagia. Loo rohkem selgust oma ellu läbi teadliku enese ja suhete juhtimise. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kehtestav käitumine kui heade suhete alus