Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe

Eesmark: anda ülevaade Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud kemikaaliohutuse regulatsioonide sh. REACH ja CLP nõuetest/ kohustustest ning nende täitmiseks vajalikest tegevustest.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud ettevõtetest,  kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus.   Kemikaalide alane seadusandlus: REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Järelevalve korraldamine.
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik  organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid       ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine –  töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded).
 • CLP – Kemikaalide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine.
 • Kuidas lugeda kemikaaliohutuskaarti? Nõuded, mis tulenevad seadusandlusest.
 • Kemikaaliriskijuhtimise vahendid (ohutuskaardid, andmebaasid, kemikaalide register), nende loomine ning kasutamine.
 • Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.
 • Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel.
 • Riskianalüüs.
 • Isikukaitsevahendite valimine ja esmaabi kemikaaliõnnetuste korral.
 • Biotsiidikäitleja eriteadmised (Eestis lubatud biotsiidide nimekirjad).
 • Biotsiidikäitleja kompetentsid: biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
 • Tööohutuse nõuded töös biotsiididega (kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähiste määramine; nende nõuetekohane paigaldamine ja hoidmine).
 • Suuline teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab kemikaaliohutuse seadusandlikke aluseid;
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond;
 • teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta;
 • oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid;
 • teab oma kemikaaliohutusealaseid kohustusi ja õigusi.

ЛекторНаталья Андрейченко (на русском языке), специалист в области безопасности рабочей среды, консультирует фирмы в вопросах организации безопасной рабочей среды и составления анализа рисков, проводит курсы в ряде обучающих фирм, большой опыт совместной работы с Инспекцией труда

Koolitaja: Kristi Jõeorg (eesti keeles) on töötanud metallitöötlemisettevõttes töökeskkonnaspetsialistina. Lõpetanud Tartu Tervishoiukõrgkooli, tervisekaitsespetsialisti eriala ja magistratuuri Tallinna Tehnikaülikooli, tööhügieeni suunal. Läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi lisakoolitusi. Osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja esindanud Eestist Euroopas tööohutuse teemadel. Omab laiapõhjalisi teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel ettevõtetes. Tööohutuse temaatika lektor aastast 2008. Litsentseeritud tööohutusteenuste pakkuja Riskianalüüs OÜ juhatuse liige ja töökeskkonnaspetsialist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kemikaaliohutus. Biotsiidikäitleja väljaõpe

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.