Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisasja müügilepingust tulenevate nõuete esitamise võimalused

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kinnisasja müügilepingust tulenevate nõuete esitamisest. Muuhulgas tutvustatakse kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu.

Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,9 TP (täiendõppe punkti).

Sihtgrupp:
Kinnisvaraarendajad, investorid, kinnisvaramaaklerid ja teised spetsialistid, kes on antud teemast huvitatud.

Koolituse sisu:

 • müüja ja ostja seadusest tulenevad õigused ja kohustused
 • lepingueseme lepingutingimustele mittevastavus
 • müügikuulutusele mittevastavus
 • müügilepingule mittevastavus, sealhulgas valmimata ehitise puhul
 • oluline puudus
 • tõendamiskoormuse jagunemine
 • puudustest teavitamise kord
 • puudustest teavitamise tähtaeg
 • teate sisu
 • puuduste kõrvaldamise nõude esitamine
 • nõude esitamise tähtaeg
 • õiguskaitsevahendid ja nende rakendamise võimalus
 • lepingu täitmise nõue
 • lepingust taganemine
 • hinna alandamine
 • leppetrahv
 • kahjunõue
 • müügigarantii
 • müügigarantii sisu
 • garantiikokkulepe
 • garantiist tulenevate nõuete esitamine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mida peab kinnisasja müügilepingut sõlmides tähele panema
 • teab, milline on puudustest teavitamise kord
 • tunneb õguskaitsevahendid ja nende rakendamise võimalusi
 • tunneb müügigarantii sisu

Koolitaja:
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega – osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisasja müügilepingust tulenevate nõuete esitamise võimalused

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.