Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvara korrashoiu korraldamine

Iga kinnisvara omanik on huvitatud sellest, et kinnisvara teeniks talle püstitatud eesmärke. Tavaliselt on kinnisvara peamisteks eesmärkideks pikaealisus ja majanduslik efektiivsus. Koolitus annab nõu, kuidas neid eesmärke saavutada läbi hästi planeeritud kinnisvara korrashoiuteenuse.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi kinnisvara korrashoiuteenuse planeerimiseks ja tellimiseks. Olles teadlik tellija, on korrashoiuteenusega rahulolu suurem ja osapoolte omavahelised suhted paremad.

Koolituse sihtrühm:

 • kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvad spetsialistid;
 • korteriühistute juhatuse liikmed;
 • erasektori kinnisvara omanikud;
 • haldusteenuse pakkujad;
 • kõik avaliku sektori töötajad, kes tegelevad või puutuvad kokku kinnisvara korrashoiuga;
 • kõik haldusettevõtete töötajad;
 • ärikinnisvara omanikud ja haldajad;
 • riigi osalusega äriettevõtete spetsialistid ja juhid;
 • kõik inimesed, kes soovivad kinnisvara haldusteenust targalt tellida.

Koolitus annab:

 • Kaasaegse ülevaate kinnisvarast.
 • Ülevaate kinnisvara korrashoiu põhiteesidest.
 • Teadmised, millist teenust valida kinnisvara korrashoiuks.
 • Ülevaate erinevatest haldusmudelitest.
 • Oskuse ette valmistada korrashoiuteenuse hanget.

Koolituse sisu:

 • Kinnisvara ja kinnisvarakeskkond täna (kinnisvara on hetkel midagi enamat kui „neli seina“).
 • Valdkonda reguleerivad standardid (EVS 807: 2016 ja EVS 910:2017).
 • Haldamine ja erinevad mudelid.
 • Objekti vajalik info, kaardistamine ja dokumenteerimine ehk objekti juriidiline- ja tehniline ülevaatus.
 • Tehnohooldus- avariiline- ja ennetav hooldus, kumba teed valida?
 • Vajalikud tehnohoolduse tegevused selleks, et vara oleks hoitud.
 • Remonttööde kaardistamine ja planeerimine.
 • Kinnisvara korrashoiuteenuste hanke ettevalmistamine – tehniline kirjeldus, leping.
 • Teenuste järelevalve.

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja teab kinnisvara korrashoiu põhialuseid;
 • oskab analüüsida oma vajadusi kinnisvara korrashoiuteenuse tellimisel;
 • valib talle sobiva haldusmudeli;
 • oskab ette valmistada ja läbi viia korrashoiuteenuse hanget.

Koolitaja:
Tanel Tiits on kinnisvara korrashoiuga tegelenud 16 aastat. Ta omab kõrgeimat erialast kutsetunnistust haldusjuht tase 6.
Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on tunnustanud teda aunimetusega „Aasta 2009 kinnisvarahaldur Eestis“. Tanel omab laiapõhjalist erialast kogemust Eesti suurimate kinnisvaraprojektide elluviimisel, seda alates tavalistest büroohoonetest kuni vangla ja Eesti ühe suurima infrastruktuuri arenduse ehk Koidula raudteepiiripunkti käimatõmbamisel. Tanel on juhtinud Eesti suurimat kinnisvaraettevõtet Riigi Kinnisvara AS. Tanel näeb, et kinnisvarakulude optimeerimise aluseks on edukalt korraldatud kinnisvara korrashoid.

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvara korrashoiu korraldamine