Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvara korrashoiu süsteem

Koolituse eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele isikutele.

Viimase aasta jooksul on toimunud seadusandluses mitmeid muudatusi, mis mõjutavad kinnisvara korrashoiu valdkonda.

Üheks tähtsamaks muudatuste allikaks on 2016. aasta 1. juulist kehtima hakanud uus ehitusseadustik, mis nõuab uut lähenemist kinnisvara korrashoiu teenuse osutamisel.

Kinnisvara korrashoiu süsteemi loomine kooskõlas uue ehitusseadusega annab ettevõttele võimaluse hallata oma kulusid ja olla oma lepingulistes suhetes täpsem.

Sihtrühm:

 • kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvad spetsialistid;
 • erasektori kinnisvara omanikud;
 • haldusteenuse pakkujad;
 • avaliku sektori töötajad, kes tegelevad kinnisvara korrashoiuga;
 • kõik haldusettevõtete töötajad;
 • ärikinnisvara omanikud ja haldajad;
 • riigi osalusega äriettevõtete spetsialistid ja juhid.

Koolitus annab:

 • Ülevaate kinnisvara korrashoiu süsteemist.
 • Ehitusseadustikust kui kinnisvara korrashoiu õiguslikust alusest.
 • Tutvustatakse kinnisvara korrashoiu ehitusseadustikust tulenevaid kutsepädevuse nõudeid.
 • Tuuakse välja korrashoiu osapooli ja vastutuse jaotust nende vahel.
 • Antakse soovitused korrashoiu lepingu sõlmimiseks.

Programm:

 • 10.00-11.30 Kinnisvarakeskkonna juhtimist reguleerivad standardid
  • Standardid
 • Kinnisvara korrashoiu tegevused
  • Tegevuste grupid, loetelu
  • Kvaliteedinõuded, kvaliteedi hindamine
  • Dokumenteerimine
  • Järelevalve
 • 11.30-11.45 Vaheaeg
 • 11.45-13.15 Korrashoiu osapoolte rollid ja vastustuse jaotus
  • Osapooled
  • Info vajadus ja liikumine
  • Sisekorraeeskirjad
  • Kohustuste ja vastutuse jaotus
 • Kinnisvara korrashoiu kutsed, kutse andmine
  • Kutsestandardid
  • Kutse andmise kord
  • Kutse andmine, taastõendamine
 • 13.15-14.00 Vaheaeg
 • 14.00-15.30 Kinnisvara korrashoiu süsteem ehitusseadustikus
  • Üldpõhimõtted
  • Määrusandlus
  • Erinõuded
 • 15.30-15.45 Vaheaeg
 • 15.45-17.15 Kinnisvara korrashoiu lepingu üldised tingimused
 • Korrashoiu kulude normeerimine, aasta majanduskava
  • Korrashoiulepingu tüüp
  • Korrashoiukulude suuruse kehtestamine
  • Kaasomandi eseme majandamine

Õpiväljund:
Koolituse läbinud õppur:

 • orienteerub kinnisvara korrashoidu reguleerivates õigus- ja normatiivaktides;
 • tunneb kutsepädevuse süsteemi ja kinnisvara korrashoiu kutse andmise nõudeid;
 • teab korrashoiu osapooli ning nende õiguste ja vastutuse ulatust.

martin-koiv

Koolitajad:
Martin Kõiv

Olen töötanud mitmetes erinevates ettevõtetes, mis tegelevad kinnisvara hindamise, vahendamise ja haldamisega. Muu hulgas näiteks Vestman Kinnisvaras ja Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK). Olen olnud Eesti Kinnisvarahindajate Ühingu (EKHÜ) juhatuse liige. Samuti olen olnud seotud mitmete kinnisvara hindamise teemaliste koolitustega.

Andry Krass on Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse liige ja jurist. andry-krassAndry on alates 1994 aastast olnud tegutsev kinnisvara valdkonnas, alustades Eri Kinnisvara AS-is kinnisvaramaaklerina. Tänaseks on Andry olnud 15 aastat Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse esimees ning 12 aastat Kvatro Korrashoiupartner OÜ juhatuse liige. Lisaks on Andry veel Vabaõhu Soojus OÜ juhataja ja Friis Kinnisvara OÜ juhatuse liige. Andry on avaldanud mitmeid publikatsioone ja kaitsnud TTÜ õigusteaduse magistrikraadi teemal “Korteriomandi valitsemise regulatsioon korteriomandiseaduses”.

Lisainfo:
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvara korrashoiu süsteem