Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvara täiendkoolitus

Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud kõigile inimestele, kes soovivad õppida kinnisvara temaatikat süvendatult.
Samuti on kursus suunatud kinnisvaramaakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks ja kutseeksami ettevalmistuseks.

Sihtrühm.
Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle juhul kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Koolituse eesmärk:
Läbida kõik oluline info, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvara-alase karjääri aluseks. Kinnisvara täiendkoolitus sobib väga hästi maakleri kutseeksami ettevalmistuseks. Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele. See on valdkond, milles maakleritelt oodatakse sageli kõrget pädevust.

Koolitus annab:
Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest.
Kaasa saad abimaterjalid oma teadmiste täiendamiseks.
Kinnisvaramaaklerite koolituse lõpetamise tunnistus on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Aktiivsetele koolitusel osalejatele garanteerime tööpakkumised.

Programm:

 • Esimene päev Kinnisvaraõigus (6 tundi) Koolitaja: Evi Hindpere

  • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
   • Esemed, kasu ja kulutused
   • Tehingud:
    • tehingu vorm
    • tehingu tühistamine
    • esindus
    • tähtaeg
    • nõude aegumine
    • osalised
   • Füüsilised isikud:
    • õigus- ja teovõime
    • otsusevõimetus
    • isiku teatmata kadunuks ja surnuks tunnistamine
   • Juriidilised isikud:
    • avalik-õiguslikud juriidilised isikud
    • eraõiguslikud juriidilised isikud
  • Perekonnaseadus
   • Abikaasade varasuhte liigid:
    • ühis- ja lahusvara
    • vara juurdekasvu tasaarvestus
    • abieluvaraleping
   • Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine
  • Pärimisseadus
   • Pärimise alused:
    • pärimine seaduse järgi
    • pärimine testamendi järgi
    • abikaasade vaheline testament
    • pärimisleping
   • Sundosa
   • Kaaspärijad
  • Rahvastikuregistri seadus
   • Elukoht
   • Elukoha registreerimine
  • Asjaõigusseadus
   • Omand
   • Piiratud asjaõigused:
    • servituudid
    • hoonestusõigus
    • ostueesõigus
    • pandiõigus
   • Kinnisomandi ulatus
   • Kinnisomandi kitsendused
   • Kinnistusraamat:
    • asjaõigused
    • märked
 • Teine päev (Kinnisvaraõigus (6 tundi) Koolitaja: Evi Hindpere

  • Õigussüsteem ja õigusharud
  • Võlaõigusseadus
   • Võlasuhte üldalused:
    • dispositiivsus
    • hea usu põhimõte
    • head kombed
   • Võõrandamislepingud:
    • sõlmimine
    • täitmine
    • rikkumine
    • lõpetamine
   • Ostueesõigusega müük
   • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumisel
   • Juhusliku hävimise riisiko
  • Kasutuslepingud:
   • Üüri- ja rendileping
   • Tasuta kasutamise leping
   • Laenuleping jm
  • Notari osa kinnisvaratehingutes
   • Notar ja notariaalsed toimingud
   • Notaritasud ja riigilõivud
   • Apostill ja legaliseerimine
  • Kinnisasja omandamise kitsendamine
  • Kinnisvara maksustamine
   • Tulumaks
   • Käibemaks
  • Haldusorganid
   • Korteriühistu
   • Hooneühistu
   • Ühisus
 • Kolmas päev (8 tundi)
  • Kindlustamine Liina Laks,
   • kindlustuse olemus
   • kindlustusriskid
   • kindlustusleping
   • kindlustatud ese
   • kindlustusperiood ja -makse
   • kindlustussumma ja -väärtus
   • kindlustuskaitse
   • kindlustusjuhtum
   • kahjude kindlakstegemine
   • kindlustus ja hüpoteegipidaja
   • kahju hüvitamine
   • kindlustatud asja võõrandamine
   • nõuete aegumine
  • Kinnisvaraturg, turuanalüüs Koolitaja: Tõnu Toompark
   • turg ja kinnisvaraturg
   • nõudlus ja pakkumine, turutasakaal
   • nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul
   • kinnisvaraturu efektiivsus
   • kinnisvaraturu tsüklilisus
   • turuanalüüs
   • kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid
  • Kinnisvara finantseerimine, investeeringud Koolitaja: Tõnu Toompark
   • kinnisvarainvesteeringu omadused
   • investeerimine ja risk
   • tootlus ja risk
   • finantsvõimendus
   • hüpoteek ja hüpoteeklaenud
   • laenuandjad, intressimäärad
  • Kinnisvara hindamine Koolitaja: Tõnu Toompark
   • hind, maksumus, väärtus
   • väärtuste liigid
   • vara parim kasutus
   • hindamismeetodid
   • hindamismeetodite eelised ja puudused
   • hindamisaruanne
 •  Neljas päev (8 tundi)
  • Detailplaneeringud ja projekteerimine Koolitaja: Marko Sula
   • planeerimise alused
   • arendusprojekt ja selle juhtimine
   • detailplaneeringute koostamine
   • detailplaneeringu menetlemise probleemid
   • keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
   • maakorraldus ja kruntimine
   • projekteerimine
    • eskiis
    • eelprojekt
    • põhiprojekt
    • tööprojekt
   • ehitusluba
   • ehitusprotsessi kavandamine ja ehitamine
   • ehitusjärelevalve
   • kasutusluba
  • Kinnisvaravahendus ja maakleritegevus Koolitaja: Kaido Kaljuste

   • maakleriteenuse sisu, seadusandlus, maakleri roll
   • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK)
   • EKMK heade tavade koodeks
   • kinnisvaramaakleri kutsenõuded
   • Näidisülesannete lahendamine

Õpiväljund:

 • Koolitusel osalenu on võimeline alustama tööd kinnisvara maaklerina.
 • Koolitusel osalenu teab kõiki talle tema kinnisvaraalases töös vajalikke seadusi.
 • Koolitusel osalenu on kursis kõikide Eestis maaklertegevust reguleerivate dokumentidega.
 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate ja ettevalmistuse osalemaks kinnisvaramaaklerite kutseeksamil.

Koolitajad:
evi-hindpereEvi Hindpere
Töötan Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo juristina pakkudes juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide lahendamisel nii büroo maakleritele kui klientidele.
Olen töötanud kinnisvara juristina pikki aastaid riigiasutustes ja erasektoris. Lisaks oman pikaajalist kogemust lektorina kinnisvaraalastel koolitustel.
Olen mitmeid kordi esinenud ka Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatavatel Tarbijaõiguste päevadel.

Tõnu Toompark, Kinnisvarakool OÜ.
tonu-toomparkOlen töötanud Majandusministeeriumi elamuosakonnas peaspetsialistina. Hiljem RIME Kinnisvaras ja ERI Kinnisvaras analüütikuna. Hiljem AS YIT Ehitus kinnisvaraosakonna müügijuhina. Momendil olen “vabakutseline” kinnisvarakonsultant ja pakun konsultatsiooniteenuseid peaasjalikult elamispindade arenduse valdkonnas Adaur Grupis. Ökonomisti austava tiitli olen välja teeninud Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusteaduskonnast. Sealne diplomitöö sai tehtud eluasememajanduse teemadel. Samuti TTÜst olen 2007.a. omandanud teadusmagistri (MA) kraadi. Magistritöö teema oli “Korterelamu arendusprojekti turundus”.
Täiendavalt olen toimetanud teiste inimeste kirjatükke, olnud retsensendiks ja juhendajaks kõrgkoolide lõputöödele, lugenud ka ise loenguid kinnisvaraturust ja kinnisvaraturundusest Haabersti Maja kinnisvarakoolis, Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolmarko-sulais.

Marko Sula
Oman tänaseks kogemust kinnisvara valdkonnas järjepidevalt alates 2003. aastast. Olen töötanud Rae Vallavalitsuses vallaarhitektina ning AS YIT Ehituses projekteerimise projektijuhina. Hetkel töötan Riigi Kinnisvara AS-is arenduse projektijuhina.
Hariduselt olen arhitekt ja hiljem olen täiendanud end ärijuhtimise erialal ning omandanud selles magistrikraadi.
Tegelen igapäevaselt kinnisvara arenduseprojektide juhtimisega ja sellega seotud probleemide lahendamisega, mille oluliseks osaks on detailplaneeringud. Aastast 2004 olen Eesti Planeerijate Ühingu liige.

Kaido Kaljuste
Minu teekond kinnisvaravaldkonnas sai alguse 2003. aastal Pindi Kinnisvaras. Töötan Pindis tänaseni ja olen täitnud nii maakleri, Pärnu kontori juhi, lääne regiooni juhi ja maaklerteenuse valdkonna juhi ülesandeid.
Alates 2013. aastast oman kinnisvaramaakleri kutsetunnistust. Olen olnud Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja aukohtu liige. Hetkel olen koja juhatuse liige ja kutsekomisjoni liige. Lisaks olen Tallinna Majanduskooli kinnisvaramaaklerite eriala õpetaja.

Liina Laks,
Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvara täiendkoolitus