Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele mida peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded.

Koolituse sihtrühm:

 • kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes töötavatele inimestele, kes tegelevad kinnisvara haldamise ja hooldamisega;
 • riigi osalusega ettevõttete haldusjuhtidele ja spetsialistidele;
 • kõigile kohalike omavalitsuste töötajatele, kes puutuvad kokku kinnisvaraga ja kinnisvaratoimingutega;
 • ettevõtetele, kelle põhitegevuseks on kinnisvaraarendus või kinnisvara haldus;
 • kõikide ettevõtete haldus- ja hooldusjuhtidele, tehnikajuhtidele ja varadega (seadmed, masinad, inventar) tegelevatele spetsialistidele.

Koolitus annab:

 • Ülevaate kaasaegsest  kinnisvara käsitlusest;
 • teadmised tehnohooldusest ja selle vajalikkusest;
 • oskuse arvestada tehnohooldust läbiviies õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
 • teadmised kuidas koostada tehnohoolduse hankedokumenti ehk hanke tehnilist kirjeldust.

Koolituse sisu:

 • Mis asi on kaasaegne kinnisvara?
  • Kaasaegne kinnisvara pole  pelgalt neli seina, vaid seda võib võrrelda juba keeruka organismiga, mis vajab pidevat eriala spetsialistide hoolt.
 • Mis on tehnohooldus?
 • Ennetav- ja avariiline tehnohooldus.
  • Kumba teed valida, kas lahendada juba juhtunut või ennetada neid juhtumisi ja viia juhtumiste arv miinimumi.
 • Kas hooldada või mitte?
  • Mida peaksime hooldama ja mida mitte, mis on need vajalikud kohad, mis vajavad meie erilist tähelepanu.
 • Hooldusplaani koostamine.
  • Kuidas tekitada hooldustegevuste süsteem, et olla ise rahul.
 • Vajalikud hooldustegevused ja sagedused EVS 807:2016 koodide mahus
 • Hange ja hanke tehniline kirjeldus.
  • Teame ise täpselt mida ootame hankelt, kuid kuidas korraldada hanget, et meieni jõuaksid meile sobivamad ja parimad pakkumised.

Koolituse läbinud:

 • On saanud kaasaegse ülevaate kinnisvaraobjekti olemusest;
 • saab aru  tehnohoolduse vajalikkusest ja olemusest;
 • oskab planeerida erinevaid ennetavaid hooldustöid nii, et oleks täidetud õigusaktidest tulenevad nõuded ning tagatud kinnisvara kui väärtuse pikaajaline ja omaniku eesmärke täitev eluiga;
 • teab kuidas koostada tehnohoolduse hankedokumenti.

Koolitaja:
Tanel Tiits
on kinnisvara korrashoiuga tegelenud 16 aastat. Ta omab kõrgeimat erialast kutsetunnistust haldusjuht tase 6.
Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL) on tunnustanud teda aunimetusega „Aasta 2009 kinnisvarahaldur Eestis“. Tanel omab laiapõhjalist erialast kogemust Eesti suurimate kinnisvaraprojektide elluviimisel, seda alates tavalistest büroohoonetest kuni vangla ja Eesti ühe suurima infrastruktuuri arenduse ehk Koidula raudteepiiripunkti käimatõmbamisel. Tanel on juhtinud Eesti suurimat kinnisvaraettevõtet Riigi Kinnisvara AS. Tanel näeb, et kinnisvarakulude optimeerimise aluseks on edukalt korraldatud kinnisvara korrashoid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine