Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvaraõiguse ABC

Koolituse eesmärgiks on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes tegutsevad kinnisvarasektoris.

Sihtrühm:

 • kõik inimesed, kes soovivad saada rohkem infot kinnisvaraga seotud õigusaktidest;
 • kõik inimesed, kellel on  soov oma tulevik siduda kinnisvara valdkonnaga;
 • kõik kinnisvaramaaklerid, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada oma teadmisi kinnisvaraõigusest või keda ootab ees kutseeksam;
 • kõik spetsialistid  ja ametnikud, kelle igapäevatöö hõlmab kinnisvara valdkonda;
 • kõik investorid, kes peavad vajalikuks tunda oma investeerimisvaldkonna õigusakte.

Koolitus annab:

 • Põhjaliku ülevaate tsiviilseadistiku üldosa seadusest;
 • läbilõike perekonnaseadusest;
 • kokkuvõtte pärimisseadusest;
 • teadmised asjaõigusseadusest;
 • ülevaate võlaõigusseadusest;
 • oskuse koostada üürilepingut;
 • infot ehitusõigusest.

Programm:

 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
  • Tehingud:
   • tehingu vorm
   • tehingu tühistamine
   • esindus
   • tähtaeg
   • nõude aegumine
  • Isikud:
   • füüsilised isikud
   • juriidilised isikud
 • Perekonnaseadus
  • Abikaasade varasuhte liigid:
   • ühis- ja lahusvara
   • vara juurdekasvu tasaarvestus
   • abieluvaraleping
  • Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine
 • Pärimisseadus
  • Pärimise alused:
   • pärimine seaduse järgi
   • pärimine testamendi järgi
   • abikaasade vaheline testament
   • pärimisleping
 • Asjaõigusseadus
  • Omand
  • Piiratud asjaõigused:
   • servituudid
   • hoonestusõigus
   • ostueesõigus
   • pandiõigus
 • Võlaõigusseadus
  • Võõrandamislepingud:
   • sõlmimine
   • täitmine
   • rikkumine
   • lõpetamine
  • Ostueesõigusega müük
  • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumisel
 • Üürileping
 • Kinnisasja omandamise kitsendamine
 • Ehitusõigus
  • Ehitusluba ja ehitusteatis
  • Kasutusluba ja kasutusteatis
 • Kinnisvara maksustamine
  • Tulumaks
  • Käibemaks
 • Haldusorganid
  • Korteriühistu
   • eriomand
   • erikasutusõigus
   • rikkumine, lõpetamine
  • Hooneühistu

Õpiväljund:

 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate Eestis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, mis on olulised kui tegutsetakse kinnisvarasektoris.
 • Koolitusel osaleja on informeeritud üürilepingu sõlmisega seotud juriidilistest nüanssidest.
 • Koolitusel osaleja on teadlik erinevatest kinnisvara haldusorganitest.
 • Koolitusel osaleja on kursis kinnisvaratehingute maksustamisega.
 • Koolitusel osaleja oskab orienteerida Eesti seadusandluses.

Koolitaja:
evi-hindpereEvi Hindpere

Töötan Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo juristina pakkudes juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide lahendamisel nii büroo maakleritele kui klientidele.
Olen töötanud kinnisvara juristina pikki aastaid riigiasutustes ja erasektoris. Lisaks oman pikaajalist kogemust lektorina kinnisvaraalastel koolitustel.
Olen mitmeid kordi esinenud ka Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatavatel Tarbijaõiguste päevadel.
Minu sulest on ilmunud mitmed käsiraamatud:

 • Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas?
 • Kinnisvaraõiguse ABC
 • Kinnisvaramaakleri ABC
 • Perekonnaõigus ja varasuhted
 • Pärimine. Pärandaja, testament ja pärijad ehk mis saab peale surma?

Lisainfo:
Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvaraõiguse ABC