Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kliendisõbralik müük

Koolituse eesmärk on õpetada praktilisi kontaktiloomise, suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid pikemaajaliste kliendisuhete loomiseks ja müügitulemuste parendamiseks

Sihtrühm:
klienditeenindajad, müügikonsultandid ja –juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Koolituse sisu:

 • Psühholoogilise kontakti loomine kliendiga – verbaalsed ja mitteverbaalsed vahendid (nt. detailide fookus, värvipsühholoogia mõju kliendi tajule, signaal-sõnad jne.);
 • Kliendi käitumistüübi määratlemine DiSC-i järgi, sellest tulenevad kliendi ootused ning müügistrateegia planeerimine;
 • Ostumotivatsiooni tekkimise põhimõtted ja kliendi “mõtete lugemine”;
  • soolised ja põlvkondadevahelised erinevused; müügi personaliseerimine lähtuvalt erisustest;
 • Tehnikad, mis aitavad kliendil tajuda, et teda on mõistetud ja tekitavad suuremat ostusoovi:
  • sotsiaalse vastutuse tekitamine;
  • emotsioonijuhtimine;
  • lühikuulamise praktilised võtted müügitöös;
 • Kliendi “mugavustsoonist” väljatoomine; toimetulek ambivalentsuse ja vastupanuga ja selle vähendamine müügieesmärgist lähtuvalt;
  • seniste uskumuste ja hoiakute muutmisvõimalused;
  • uute ostukäitumise mustrite aktiveerimine;
 • Tagurpidi psühholoogia mõjud müügis;
  • kliendi autonoomia austamine ja seeläbi müügi aktiveerimine pikemas perspektiivis;
 • Sokraatiline ja coachingupõhine kliendisõbralik küsitlemine;
  • veenmis- ja “käiguvahetus” tehnikad müügitöös

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Teab kontaktiloomise verbaalseid ja mitteverbaalseid mõjutegureid;
 • Oskab kasutada suhtlemistehnikaid ja lihtsamaid psühholoogilisi võtteid kliendi paremaks mõistmiseks ja ostumotivatsiooni suurendamiseks;
 • Kasutab kliendi käitumistüübipõhist lähenemist suhtlemisel;
 • Kasutab kliendisõbralikke küsitlemis- ja argumenteerimistehnikaid ostukäitumise aktiveerimiseks

Õppemeetod: grupianalüüsid ja –arutelud; rolli- ja suhtlemisharjutused

Koolitaja:
Marju Koor
Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja.Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kliendisõbralik müük

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.