Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kliendiuuringute läbiviimine

Kuidas dialoog klientidega aitab luua kasumlikumad tooted ja teenused?
Koolitusel tutvutakse tööriistadega, mis aitavad paremini mõista oma kliente ja nende vajadusi, ning õpitakse, kuidas kaasata kliente uuringuga toorearendusse, kuidas kasutada saadud infot teenuse pakkumisel, turunduses ja kommunikatsioonis ning ennetada läbikukkumist. Koolitusel õpime, kuidas alustada dialoogi oma klientidega.

Kliendid on üha teadlikumad ja nõudlikumad ning turgu juhivad need pakkujad, kes suudavad kliendi vajadusi rahuldada. Oluline on see, millist väärtust kliendile pakutakse ja kuidas seda väärtust osatakse „pakendada“.

Sageli luuakse toode/teenus, mida pole turule tegelikult vaja. Põhjus on selles, et ei uurita (potentsiaalsete) klientide päris vajadusi ja harjumusi ning seetõttu toode/teenus ei toimi oodatud viisil. Kui hästi tunned sina oma kliente ja tead, mis neile on oluline?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhiteadmised kliendiuuringute läbiviimiseks või nende tellimiseks, mille tulemusena edukalt planeerida toote/teenuse arendust, müüki, turundust ja kommunikatsiooni.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada ja turundada eristuvaid tooteid ja teenuseid, et konkurentsis püsida. Väga teretulnud on arendusjuhid, turundusjuhid, ettevõtte juhid, tootejuhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimuse:

 •          Soovid selgemat ettekujutust sellest, kes ikkagi on Sinu ettevõtte kliendid?
 •          Soovid teada, mida Sinu kliendid tegelikult vajavad ja mis probleemi nad lahendavad?
 •          Soovid teada, mida Sinu kliendid väärtustavad ja mille eest on nad valmis juurde maksma?
 •          Soovid paremini aru saada oma klientide vajadustest ja käitumisharjumustest, sest need on kiiresti muutunud?
 •          Kas teie toote- või teenusearenduse fookus ja visioon on tihedas konkurentsis kadunud?
 •          Soovid teada, kuidas saada klientidelt ausat ja arendustööks rakendatavat tagasisidet?
 •          Soovid teada, kuidas klientidega dialoogi astuda, neid kaasata ja valida õiged meetodid?

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus kliendiuuringutesse. Teoreetiline taust ja mõisted koos eluliste näidetega:
  • eristumine;
  • vajadused;
  • harjumused;
  • bränd;
  • innovatsioon;
  • teenusedisain ;
  • kvantitatiivuuring;
  • kvalitatiivuuring.
 • Kliendiuuringute ettevalmistus
  • Milline on kliendiuuringu protsess, kuidas seda ette valmistada?
  • Milliseid meetodeid ja millal valida?
  • Kas tellida uuring sisse või teha ise?
  • Kuidas püstitada eesmärke, hüpoteese, valida sihtrühmasid?
  • Kui palju aega peaks planeerima?
  • Milliseid küsimusi eelistada?
  • Milliseid tööriistu kasutada?
 • Kliendiuuringute läbiviimine
  • Analüüsime tehtud töid.
  • Teeme läbi praktilise harjutuse, et tekiks reaalne kogemus.
   Kasutatavad meetodid: juhendatud individuaaltöö.
 • Kokkuvõte
  • Analüüsime praktilise harjutuse teel saadud kogemust
  • Kliendiuuringu(te) planeerimine enda ettevõtte toodete/teenuste arendamiseks.

Koolitusel analüüsime tooteid-teenuseid kliendi vaatenurgast ning hindame, mis vajadustele nad vastavad. Õpime küsima klientidelt tagasisidet, tutvume kvalitatiiv- ja kvantitatiivuuringu meetoditega, püstitame lähteülesannet ja hüpoteese ning proovime seeläbi protsesse paremini mõista. Koolituse jooksul teeb iga osaleja läbi praktilise harjutuse, mis aitab oma klientide vajadusi paremini mõista. Koolitaja toob erinevaid praktilisi näiteid elust ning jagab juhtnööre ja nippe uuringu läbiviimiseks või tellimiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          mõistab kliendiuuringute aluseid ja vajalikkust.
 •          mõistab kliendi rolli teenuste ja toodete arendamisel;
 •          analüüsib ettevõtte hetkeolukorda kliendi vaatenurgast;
 •          oskab kliendiuuringuks valida sobiva meetodi;
 •          oskab kliendiuuringu protsessi planeerida, koostada lähteülesande ja hüpoteesid;
 •          mõistab paremini suurt pilti tarbijast, trendidest, tootearendusest ning konkurentsisituatsioonist.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Mari Arnover
Mari on ettevõtja, keda inspireerivad inimesed ja nende tegelikest vajadustest aru saamine. Tema missiooniks on aidata korrastada ettevõtte brändi ja viia kasutajakogemus uuele tasemele – et inimesed jõuaksid nende teenuste ja toodeteni, mida neil on vaja ja mida nad fännavad.
Maril on 15-aastane pagas turundaja ja teenusedisainerina nii teenuse pakkuja kui tellijana, nii palgatöötaja kui ettevõtjana. Viimastel aastatel on ta keskendunud kliendiuuringutele ning tegutseb ka turundusmentorina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kliendiuuringute läbiviimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.