Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek

Koolituse läbinu teab, mida tähendab kodukontori sündroom, kuidas uue olukorraga toime tulla ning vältida kodukontori sündroomiga kaasuvaid vaimse tervise probleeme.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chat aknasse küsimusi. Koolitaja vastab suuliselt.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järele vaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.

Hiljuti väitis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et kodune sotsiaalne distantseeritus ja isoleeritus on kogu maailmas kujunemas vaimse tervise ja psühholoogilise heaolu oluliseks probleemiks.

Paljude töötajate jaoks on kodukontori sündroom midagi uut, millega neil on raske kohaneda, kuna see nõuab tohutuid pingutusi toimiva rutiini ja töögraafiku loomiseks. Mitme tööülesande samaaegne täitmine (rööprähklemine), paljude asjadega kursis olemise vajadus, frustratsioon järjest uute piirangute/takistuste tekkimisest, pereliikmete poolt tekitatud töö katkestused, sotsiaalse suhtluse piiratus on mõned kodukontori sündroomi põhjustest.

Sihtrühm:
Personalijuhid, -spetsialistid, teised keskastmejuhid ning väikettevõtete juhid ja kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 12:00 Kodukontori sündroom. Psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek.
  • Kodukontori sündroom: tunnused, vältimine ja toimetulek
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) soovitused toimetulekuks.
  • Kuidas aru saada vaimse tervise ohtudest kaugtööl ja/või kodukontoris töötades?
  • Mida töötaja saab ise teha? Kuidas juht saab töötajaid toetada psühhosotsiaalsete ohtude mõju vähendamiseks või vältimiseks?
  • Mitmikstress: uuringu tulemused Eestis 2020, murede „nõiaring“, toimetulek
  • Psühholoogiline heaolu kui seisund, kus inimene tunneb end õnnelikuna, tervena, vaimselt ja füüsiliselt heas vormis ning tunneb rõõmu saavutustundest, elu ja töö tasakaalust,
  • enesehinnangust ja suhetest teistega – ka siis, kui töötab kodus. Kuidas seda saavutada?
  • Edu ABC: meeskond, suhtlemine , läbirääkimised, „ei“ ütlemine, konfliktide lahendamine, ühised prioriteedid, võimuvõitluse vältimine, töövahendid, töökoht, tööaeg, üksioleku aeg ja vaba aeg, reeglites kokkuleppimine, iga päeva jaoks eraldi koostegutsemise kava, motiveerige, premeerige.

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor emeritus. Tema teadustöö põhisuundadeks on tööstress, elukvaliteet (sh tööelu kvaliteet), kontrollkese ja e-õpe.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kodukontori sündroom – psühhosotsiaalsed ohutegurid kaugtöö kontekstis ning nendega toimetulek