Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kogemusnõustaja koolitus

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Sihtgrupp
Inimesed, kes soovivad tööle asuda kogemusnõustajana

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 tundi
 • Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 tundi
 • Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 tundi
 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 tundi
 • Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 tundi
 • Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 14,5 tundi
 • Baasteadmised ja -oskused grupitöös 14,5 tundi
 • Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi
 • Praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis) 26 tundi
 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon 38 tundi
 • Lõputöö 8 tundi

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet kogemusnõustamise taustast ja vajadustest ühiskonnas;
 • Kasutab nii individuaal kui ka grupitöös nõustamisoskuseid ja – tehnikaid, lähtudes nõustamistöö põhialustest ja nõustamiseetikat;
 • Tegeleb eneseanalüüsi ja -refleksiooniga;
 • Tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja seostab neid isikliku kogemusega;
 • Rakendab töös kriisisekkumise põhitehnikaid

Vaata ka koolituse õppekava

Koolitajad:
Kaidi Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2010. aastal magistrikraadiga. Tal on Täiskasvanute koolitaja kutse, tase 6.

Aila Rajasalu on rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene supervisor ja coach. Omab kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.
Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Omab mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. MTÜ Peretarkuse keskus asutaja ja juhatuse liige, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi asutaja ja juhatuse liige. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Lisainfo

 • Iseseisva tööna (38 tundi) vormistab õppija kirjaliku struktureeritud eneserefleksiooni ja klienditöö analüüsi (praktikast).
 • Koolituse hind sisaldab tasu juhendatud praktika eest praktikaasutusele, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus.
 • Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kogemusnõustaja koolitus