Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kogemusnõustaja baaskoolitus

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Sihtgrupp
Inimesed, kes soovivad tööle asuda kogemusnõustajana

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 tundi
 • Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 tundi
 • Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 tundi
 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 tundi
 • Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 tundi
 • Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 14,5 tundi
 • Baasteadmised ja -oskused grupitöös 14,5 tundi
 • Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi
 • Praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis) 26 tundi
 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon 38 tundi
 • Lõputöö 8 tundi

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet kogemusnõustamise taustast ja vajadustest ühiskonnas;
 • Kasutab nii individuaal kui ka grupitöös nõustamisoskuseid ja – tehnikaid, lähtudes nõustamistöö põhialustest ja nõustamiseetikat;
 • Tegeleb eneseanalüüsi ja -refleksiooniga;
 • Tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja seostab neid isikliku kogemusega;
 • Rakendab töös kriisisekkumise põhitehnikaid

Vaata ka koolituse õppekava

Koolitajad:
Aila Rajasalu
on rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene supervisor ja coach. Omab kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.
Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Omab mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. MTÜ Peretarkuse keskus asutaja ja juhatuse liige, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi asutaja ja juhatuse liige. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Ene Vinter-van Vierssen on lõpetanud Tartu Riiklik Ülikooli psühholoogia eriala psühholoogi ja õpetaja kvalifikatsiooniga, haridus on võrdne magistrikraadiga. Omab pikaajalist kogemust psühholoogilise nõustajana ja koolitajana (tööklubid, motivatsioonikoolitused, ettevõtlusklubid). On andnud panuse koolitusmetoodika ja koolitusmaterjalide loomiseks töötute aktiviseerimiseks.

Kaili Ploom-Zilmer on tegelenud vaimse tervise probleemide ja psühholoogilise heaolu ning eneseteostuse alase nõustamisega üle 15. aasta. Ta omab psühholoogia alast haridust Tartu Ülikoolist ning töötab Tallinna Tugikeskuses Juks rehabilitatsiooni osakonnas osakonna juhina ja psühholoogina. Kailil on nõustamiskogemus nii psüühiliste probleemide-, hariduspsühholoogia-, karjäärplaneerimise- kui sõltuvusnõustamise valdkonnas. Kaili aitab psühholoogina aktiveerida ressursse toimetulekuks stressiga, elukriisidega kui ka igapäevaprobleemidega, et realiseerida oma potentsiaali ning leida suuremat psüühilist heaolu. Kaili tegeleb ka koolitustegevusega, edasi andes oma teadmisi ja kogemust psüühiliste probleemidega inimestega töötamise valdkonnas.

Katrin Hauk on psühholoog-suhtlemistreener, lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, omab 20-aastast töökogemust koolitajana.  Alates 2011 on Katrin holistilise regressiooni terapeut.

Sirli Peterson õpib sotsioloogia doktorantuuris ning on lepinguline koolitaja koolituskeskuses Luwi lapsehoidjatele ja tugiisikuks soovijatele. Aastatel 2001-2013 töötanud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, millest 2006-2013 lastekaitseteenistuse juhatajana. Aastatel 2013-2018 SA Tartu Perekodu Käopesa juhatajana, seejärel aasta Sotsiaalkindlustusametis kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse projektijuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis 2001 sotsiaaltöö eriala, 2004. aastal omandanud sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika erialal magistrikraadi.

Triinu Pajuri lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala 2003. aastal. Enne seda õppis ja töötas Soomes, Ravipedagoogilises Seminaris ja elas aasta erivajadustega lastele mõeldud kogukonnas Sylvia Koti. Eestisse tagasi tulles oli ta üheks Tallinna erivajadustega lastele mõeldud Mari Kooli asutajaks, kus töötas 3 aastat klassiõpetajana. Tartu Maarja koolis töötas erivajadustega lastega kasvataja-, õpetaja- ja abiõpetajana 7 aastat ja kuulus Maarja Küla sihtasutuse nõukogusse. Seejärel töötas täiskasvanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja – eripedagoogina 6 aastat Tartu Maarja Tugikeskuses. Tugikeskuses töötades oli ka kvaliteedijuht asutusele EQUASS kvaliteedimärgi taotlemisel. 3 aastat on ta töötanud parandusõppe õpetajana Tartu Waldorfgümnaasiumis. Lisaks on Triinu Moreno Keskuses õppinud kovisiooni meetodeid. Oma töökogemustest erivajadustega inimestega on ta kirjutanud raamatu Eriline maailm (2018). Viimased kolm aastat on ta koolitanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaid teemal Aktiviseerivad ja teraapilised tegevused ja Koolituskeskuses Luwi tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid.

Lisainfo

 • Iseseisva tööna (38 tundi) vormistab õppija kirjaliku struktureeritud eneserefleksiooni ja klienditöö analüüsi (praktikast).
 • Koolituse hind sisaldab tasu juhendatud praktika eest praktikaasutusele, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus.
 • Koolitus toimub 2 kuni 3 korda nädalas.

Koolitusele kandideerimine:

 • Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri (maksimaalselt 1 lehekülg), kus on kirjeldatud osaleja läbitud kogemust  (valdkond) ning taastumisprotsessi ning põhjendust, miks on selle koolituse läbimine oluline. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV
 • Teiseks toimub grupiintervjuu. Individuaalselt ei intervjuuerita.
 • Täpsem info koolitusele pääsemise kohta edastatakse igale kandideerijale eraldi.
 • Koolitusele registreerimine ei kindlusta kohta koolitusel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kogemusnõustaja baaskoolitus