Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kohtupraktika pinnalt tõusetunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (krts) kohaldamise aktuaalseid probleeme

Eesmärk: selgitada varasematel koolitustel käsitlemata jäänud ja hiljem tehtud eri astme kohtute lahendite (sh halduskohtulahendite) pinnalt tõusetunud olulisi KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimusi. Riigikohtu lahendite hulgas analüüsitakse ka mitut varasemate seaduste kehtivuse aegset lahendit, milles avaldatud seisukohad võiksid olla kohaldatavad ka pärast KrtS-i kehtima hakkamist (st pärast 01.01.2018).

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtunikuabid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Programm:

 • 9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-16.00 Teemad:
  • Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast ning korteriomanike muudest kokkulepetest (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).
  • Ehitusregistrisse korteriomandite kohta kantud andmete seaduslikkus ja vaidlustamine (EhS § 58 jt).
  • Korteriomandi eriosa eristamine korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva hoone ja maatüki osast (KrtS § 4 jt).
  • Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu õigustikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt).
  • Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva pinna ebaseaduslikust hõivamisest või korteriomaniku omandiõiguse muust rikkumisest (AÕS § 71 lg 2, § 89; KrtS § 30 lg 2, VÕS §-d 1037–1039 jt).
  • Korteriomandite kaasomandi eseme osas ümberehituste tegemise seaduslikkuse tingimused (KrtS § 35 lg 1, § 38, § 39 jt).
  • Korteriomanike üldkoosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1, TsÜS § 38, KrtS § 29 jt).
  • Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113; KrtS § 40 jt).
  • Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi eriomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).
   • Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).
   • Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5, § 35).
   • Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).
  • Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).
   • Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).
   • Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).
   • Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).
  • Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).
  • Küsimusi ja vastuseid
 • 11.30–11.45 kohvipaus;
 • 13.15–14.15 lõunavaheaeg

Õpiväljundid: koolitusel osaleja on tuttav olulisemate eri astme kohtute lahendite pinnalt kerkinud KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimustega. Samuti oskab tõlgendada mõnd varasemat kohtulahendit, mille seisukohad on kohaldatavad pärast KrtS-i kehtima hakkamist.

Koolitaja:
Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Lisainfo:

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi. Tõendi väljastame veebikoolitusele registreerunud ning oma nimega koolituskeskkonda sisenenud osalejale. Koolituse järelevaatamise eest tõendit ei väljastata.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kohtupraktika pinnalt tõusetunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (krts) kohaldamise aktuaalseid probleeme

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.