Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

Katseaeg annab tööandjale kaalutlusõiguse hinnata töötaja võimekuse ja suutlikkuse vastavust tööandja huvile. Seejuures ei anna katseaeg tööandjale õigust lõpetada tööleping katseajal sõltumata põhjusest, vaid tööandjal tuleb hinnata konkreetseid seadusega ette nähtud kriteeriume (tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused) ning selle alusel otsustada, kas töölepingu lõpetamine on õigustatud. Selleks, et vältida katseaja regulatsiooni vigu, on oluline, et tööandjad oleksid teadlikud sellega seonduvatest reeglitest.

Koolitusel käsitletakse põhjalikult katseajaga seotud olulisemaid teemasid: kuidas sätestada nõuded oskustele, võimetele, isikuomadustele jms, et nendele saaks ülesütlemisel viidata; kuidas peab tööandja käituma puuduste avastamise korral; millal on töölepingu ülesütlemine vastuolus hea usu põhimõttega; kuidas peab olema vormistatud ülesütlemisavaldus ja milliseid tõendeid kohus aktsepteerib jms. Koolitusel saab ülevaate viimaste aastate kohtupraktikast ja soovitused vigade vältimiseks.

Koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised katseajaga seonduvast ning soovitused vigade vältimiseks.

Sihtrühm:
Koolitusele on oodatud tööandjad, ettevõtete juhid, raamatupidajad, personalijuhid- ja spetsialistid, juristid, töövahenduse ja renditööga tegelevad ettevõtted, juhatuse liikmed ja kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:30 Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast
  • Katseaja mõiste ja olemus
  • Millal ja kuidas katseaeg pikeneb: kalendripäevades või tööpäevades; kas katseaeg pikeneb automaatselt või peab tööandja pikendamiseks midagi tegema
  • Kas ja kus sätestada nõuded tervisele, teadmistele, oskustele, võimetele ja isikuomadustele; kas need võivad tulla töötajale üllatusena
  • Kuidas peab tööandja katseaja jooksul käituma, miks ja millal on tööandja käitumine vastuolus hea usu põhimõttega
  • Kas midagi muudab, kui töötaja oskused, võimed jms vastavad tööandja nõuetele, kuid töötaja rikub töökohustusi, tarbib alkoholi vms
  • Kuidas katseaja ebarahuldavaid tulemusi hinnata: milliseid tõendeid kohus aktsepteerib, millal ja kuidas need peavad olema vormistatud
  • Kas erikaitse all isikute (rasedad, väikelapse kasvatajad, töötajate esindajad) ülesütlemisel on erisusi; ebavõrdne kohtlemine, ebasoodus kohtlemine ja pööratud tõendamiskohustus
  • Kas midagi muudab, kui tööandja ütleb töölepingu üles kohe esimestel nädalatel või katseaja viimasel päeval
  • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus, kas viidata tõenditele
  • Kui palju maksab töövaidlus
  • Läbivalt näited 2020-2023 katseaja kohtupraktika

Koolitaja:
Heli Raidve
Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist
Heli on omandanud 2010. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse teadusmagistrantuuris magister iuris teaduskraadi. Alates 1997. aastast on ta Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2005. aastast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi mentor ning alates 2010. aastast Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. Rahvusvaheliselt on Heli Raidve hinnatud Chambers & Partners Europe 2013-2014-2015 ja Best Lawyers 2015 üheks Eesti parimaks tööõiguse juristiks.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.