Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Konfliktide lahendamine

Koolitusel „Konfliktide lahendamine“ arendatakse suhtlemisoskusi, mis suurendavad tõenäosust, et erimeelsused lahendatakse kohe kui need ilmnevad. Efektiivne konfliktide lahendamine aitab juhtidel saavutada kokkulepitud eesmärke, säilitada häid pikaajalisi koostöösuhteid ning strateegiliste partnerite puhul tagada organisatsiooni häirimatu töö.

Konfliktid tekivad inimeste olemuslikust erinevusest ning sisemistest vastuoludest. Konfliktide lahendamisest sõltub suhte “kapital”, mis iseloomustab suhte kvaliteeti. Tööalaste suhete korral võib vähene “kapital” ehk halvad suhted hakata piirama organisatsiooni üldist sooritust ja tulemuslikkust.

Konflikte oskuslikult lahendades on võimalik muuta suhteid veelgi paremaks, kui need olid enne konflikti tekkimist.

Sihtgrupp.
Koolitusele on oodatud:

 • erinevate tasemete juhid, kes vahetult enda juhitud meeskondade kaudu organisatsiooni eesmärke ellu viivad;
 • juhid ja spetsialistid, kelle igapäevatöö on suhelda klientide ja koostööpartneritega.

Koolituse eesmärk on anda teadmisi konfliktide korral ilmnevatest reaktsioonidest ja oskusi neid juhtida, et konflikte ennetada ning efektiivselt lahendada.

Koolituse tulemusena

 • Kasvab teadlikkus konfliktide puhul tekkivatest reaktsioonidest ning suhtlemistasanditest
 • Suureneb võimekus automaatseid reakstioone teadvustada ja juhtida
 • Areneb oskus valida sobilik konflikti lahendusstrateegia ning seda teadlikult ellu viia
 • Paranevad konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks vajalikud suhtlemisoskused

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside lahendamise, grupitööde ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine.

Koolituse sisu:

 • Kuidas tekivad reaktsioonid konfliktide korral ning kuidas neid juhtida
  • Kolm suhtlemistasandit, millel kõigil on erinev roll konfliktide korral tekivate reaktsioonide juures
  • Tavaliste automaatsete reaktsioonide kaardistamine ning efektiivsemate välja valimine
  • Emotsioonide mõju teadvustamine D.Mininni tunnete kategooriate alusel
  • Tunnete dekodeerimine D.Mininni emotsioonide mõju dekodeerimisküsimuste kaudu
   Kasutatavad meetodid: interaktiivne lühiseminar, enesereflektsioon, individuaalne harjutus
 • Kuidas valida parim lahendusstrateegia
  • Konfliktide lahendamise strateegiad (J.Nashi järgi), nende kasud ja kahjud ning kasutamine
  • Sobiliku strateegia valimine tulenevalt isiklikest eelistustest, võimetest ning konflikti teisest osapoolest
  • Ühe konflikti lahendamise strateegilise plaani koostamine
  • Võit- võit lahendusstrateegia elluviimine: ühisosa määratlemine, lahenduskeskne hoiak
   Kasutatavad meetodid: interaktiivne lühiseminar, juhtumianalüüs, individuaalne simulatsioon
 • Kuidas olla emotsionaalselt valmis konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks
  • Emotsionaalse häälestuse mõju
  • Emotsionaalsest häälestusest tulenev suhtlemisroll (E.Berne’i alusel) ning selle mõju konfliktilahendusele
  • Suhtlemise mikroelemendid (P.Ekmani põhjal), mis mõjutavad konflikti teist osapoolt
   Kasutatavad meetodid: eksperiment, interaktiivne lühiseminar, elulised näited, paaris simulatsioonid
 • Millised on olulisimad suhtlemisoskused, mis aitavad konflikte ennetada ja lahendada
  • Avatud suhtlemise põhikomponendid (M.Rosenberg alusel)
  • Teise maailma astumine (vastavalt J.Seymour’ile) ning mõistmise väljendamine
  • Sõnumite sisu muutumise põhjused
  • Selgete sõnumite edastamine
  • Lahenduskesksed suhtlemiselemendid
   Kasutatavad meetodid: interaktiivne lühiseminar, juhtumianalüüsid ja elulised näited, paaris simulatsioonid

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • teaduspõhisus – koolituse teoreetiline alus ja raamistik baseerub kaasaegsetele valdkondlikele teaduslikele käsitlustele.
 • kaasatus – koolitusel osalejad on kaasatud maksimaalselt ettevalmistusse ning koolituse läbiviimisel kasutatakse meetodeid, mis  võimaldavad osalejatel läbi isikliku kogemuse uusi oskusi omandada ja kinnistada.
 • praktilisus -koolitusel lähtutakse tegelikest tööalastest situatsioonidest, millest tuletatakse koostööks ja efektiivseks tegutsemiseks vajalikud põhimõtted.
 • loomulikkus – koolitus keskendub iga osaleja loomuliku sisemise potentsiaali ja oskuste suurendamisele

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Jaanus Kangur on töötanud koolitajana alates 2003. aastast ning treeninud selle aja jooksul enam kui 20000 inimest.

Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning hetkel teeb enda doktoritööd konfliktide lahendusviisidest põlisrahvaste hulgas. Tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses (International Diploma in Restorative Justice) Kanadast Queensi Ülikoolist. Taastav õigus on alternatiivne konfliktidele reageerimise viis, mille keskmeks on tekitatud kahju ja selle heastamine. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Ta on pidanud loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Kieli Rakenduskõrgkoolis, Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis ja Sisekaitseakadeemias. Ta on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule. Samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Konfliktide lahendamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.