Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised

Kuna inimeste soovid ja vajadused on erinevad ja mõnikord lähevad need paratamatult omavahel vastuollu, on oluline osata enda või organisatsiooni vajaduste eest seista viisil, mis aitab ühelt poolt enda eesmärke saavutada, kuid teiselt poolt säilitab ka head suhted enda läbirääkimiste partneriga. Seda võimaldavad saavutada head konfliktijuhtimise ja läbirääkimise oskused.

Konfliktijuhtimise käsitlemine läbirääkimistena annab ligipääsu suurele hulgale täiendavatele võimalustele ja töövahenditele, mis võimaldavad konflikte edukalt juhtida ning aidata saavutada parimad tulemused kõigi osapoolte jaoks.

Edukas konflikti lahendamine tähendab seda, et osapooltel säilib meeskonnavaim ja koostöösoov ning see on alus organisatsiooni arendamiseks ning eesmärkide efektiivseks elluviimiseks.

Sihtgrupp
Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku konfliktijuhtimise ja läbirääkimistega, nii igapäevaselt meeskonnasiseselt kui ka kõigi muude isikutega.

Eesmärk
Arendada osalejate praktilisi konfliktijuhtimise ja läbirääkimiste alaseid oskusi erinevates situatsioonides, et osata vestlusteks tõhusalt ette valmistada ning neid tulemuslikult läbi viia. Samuti on eesmärgiks: suuta paremini analüüsida ning juhtida enda käitumist erinevates suhtlussituatsioonides, mis tekitatavad pinget; õppida enda häälestamist konfliktide ennetamiseks ning lahendamiseks; õppida konkreetseid tehnikaid konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks; parandada konstruktiivse dialoogipidamise võimekust ja harjutada suhtlemist pingelises olukorras.

Käsitletavad teemad:

 • Millised on võimalikud konfliktide lahendamise strateegiad? Mille alusel neid valida?
 • Missugused on osalejate endi poolt eelistatud läbirääkimiste pidamise viisid?
 • Läbirääkimiste põhialused ja strateegia valik tulenevalt tulemuse ja suhete olulisusest;
 • Olulisemate läbirääkimiste strateegiate taktikalised valikud ning nende plussid ja miinused;
 • Kuidas läbirääkimisteks tõhusalt ette valmistada?
 • Missugused on läbirääkimiste peamised etapid ning millele tasub igas etapis tähelepanu pöörata?
 • Millised suhtlemistehnikad aitavad luua läbirääkimistel konstruktiivse õhkkonna?
 • Kuidas kasutada koostööle suunatud võit-võit läbirääkimiste strateegiat ning selle taktikaid, mis võimaldab saavutada kõikide konflikti osapoolte jaoks soovitud tulemused ning säilitada ja arendada omavahelisi häid suhteid?
 • Kuidas lahendada keerulisi olukordi läbirääkimistel ning edukalt toime tulla võimalike ebaausate võtetega?
 • Kuidas vahendada osapoolte vahelist konflikti ja läbirääkimisi lepitajana?
 • Praktilised harjutused uute teadmiste ja oskuste ellurakendamiseks.

Tegemist on väga praktilise koolitusega, milles olulise osa moodustavad huvitavad praktilised harjutused, rühmatööd, rollimängud ja diskussioonid. Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks ning oma konfliktijuhtimise alaste oskuste tõhusaks arendamiseks ja täiustamiseks.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid konfliktijuhtimise alaste vestluste põhjalikuks ettevalmistamiseks, mis annavad hea ülevaate, mida teha tuleb ning tagavad, et ükski oluline aspekt ei jää tähelepanuta. Osalejatel on võimalik juba enne koolitust välja tuua neid kõige rohkem huvitavad teemad, millega siis koolitaja saab arvestada koolitust ette valmistades, et vastata veelgi enam osalejate ootustele.

Koolituse läbinu:

 • on õppinud tundma konflikti olemust, põhjusi, kulgu ja psühholoogiat
 • oskab ehitada ja pidada konstruktiivset dialoogi ja teab, kuidas konflikti ennetada, juhtida ja lahendada
 • tunneb läbirääkimiste põhialuseid ning oskab valida vastavalt olukorrale kõige paremini sobiva strateegia ja taktika
 • teab, kuidas läbirääkimisteks põhjalikult ette valmistada ning millega tuleb seejuures arvestada
 • oskab läbirääkimisi tulemuslikult läbi viia ning teab, millele igas etapis tasub tähelepanu pöörata
 • on saanud võimaluse jagada omavahel kogemusi ning harjutada praktiliselt konfliktijuhtimist ja läbirääkimiste pidamist
 • on suurendanud enda motivatsiooni ja enesekindlust konfliktijuhtimisel ning analüüsinud enda toimetulekut
 • on saanud arendada inimeste juhtimise kompetentse

Koolitaja:
Veiko Värk

On lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.