Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kontserniarvestus ja konsolideerimine

Kontserniarvestuse näol on tegemist kahtlemata ühe põnevama ja keerulisema arvestusvaldkonnaga, mille eesmärk on kajastada nii kontserni kuuluvaid üksusi kui ühte terviklikku aruandekohustuslast. Koolitusel saavutate ülevaate olulisematest kontserniarvestuse teoreetilistest ja praktilistest seisukohtadest. Saate teada kontserniarvestusega seotud muudatuste kohta, mis hakkasid kohustuslikus korras kehtima 01.01.2013 ja hiljem algavate perioodide kohta.

Sihtrühm:
Finantsjuhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad.

Teemad:

 • äriühenduse ja kontserniarvestuse põhimõisted
 • äriühenduste kajastamise erinevad meetodid
 • ostumeetodi rakendamine
 • ostuanalüüsi koostamine
 • etapiviisilise kontrolli saavutamine
 • positiivse ja negatiivse firmaväärtuse kujunemine ning kajastamine
 • tehingud vähemusosalusega
 • korrigeeritud ostumeetodi rakendamine
 • konsolideerimise kohustus Eestis
 • tütar- ja sidusettevõtete kajastamise meetodid pärast äriühendust
 • lõpetatud tegevusvaldkondade kajastamine
 • rida-realt konsolideerimise meetod
 • kapitaliosaluse meetod
 • ühinemise ja jagunemise kajastamine
 • välismaiste äriüksuste konsolideerimine
 • konsolideeritud rahavoogude aruande koostamine
 • kontserniaruande esitusviis
 • kasumi jagamine kontsernis

Koolitaja:
Sven Siling
, BDO Eesti AS partner, Eesti Vabariigi vandeaudiitor ja Audiitorkogu juhatuse liige; Sven omab ligi 15 aasta pikkust audiitorluse kogemust ning ta on olnud paljude Eesti suur- ja väikeettevõtete juhtivaudiitor. Lisaks on Sven olnud mitmete koolitusprojektide väljatöötaja ja lektor nagu näiteks: kontserniarvestus, raamatupidamislikud hinnangud ja nende kajastamine, raamatupidamise aastaaruande koostamine, muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ-d) ja rahvusvahelised auditeerimise standardid jms.

Maksumus sisaldab:
Praktilisi teadmisi, õppematerjale, elektroonilist tõendit, kohvipause.

NB! Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osaleja ühest asutusest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kontserniarvestus ja konsolideerimine