Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest

Koolituse eesmärk on tutvustada, kuidas toimib e-tervis ja digitaalne tervishoiusüsteem Eestis ning kuidas liiguvad andmed erinevate osapoolte vahel nii tehniliselt kui õiguslikult.

Eestis kui e-riigis on rakendatud meditsiinis juba aastaid erinevaid digitaalseid lahendusi, mille eesmärk on tõsta tervisekorraldusprotsesside efektiivsust, aidata kaasa ravi järjepidevuse, teenuse õigeaegsuse ning patsientide rahulolu edendamisele. Erinevad e-teenused võimaldavad pakkuda kvaliteetsemat tervishoiuteenust ning annavad raviprotsessist ja terviseandmetest hea ülevaate, mis omakorda aitab kokku hoida nii meditsiinitöötajate kui ka patsientide aega. Millised on tervishoius olemasolevad e-lahendused ja kuidas neid kasutada?

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.

Sihtrühm:
Meditsiinivaldkonna töötajad, sh arstid, perearstid, õed ning polikliinikute ja teiste terviseasutuste töötajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, sekretärid ja kõik teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 11:45 Meditsiini infosüsteemidest
  • E-tervise ülesehitus Eestis
  • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
  • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?
 • 11:45 – 12:15 Paus
 • 12:15 – 14:00 Koolitus jätkub
  • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus – tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
  • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas – teenused arsti töölaualt patsiendini

Koolitusel osalenu oskab integreerida enda töösse erinevaid (e-)tervise lahendusi; mõistab erinevate e-lahenduste olemust ja nõudeid; teab mis on tema õigused ja kohustused patsiendile teenuse osutamisel, sh patsiendi andmete pärimisel ning edastamisel; mõistab, kuidas liiguvad meditsiiniandmed tervishoiuteenuse osutaja ning erinevate riiklike institutsioonide vahel ning teab, mis teenused on tänaseks Eesti rakendatud ja kuidas need toimivad.

Koolitaja:
Mari Asser
Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht
Mari Asseril on Tartu Ülikoolist omandatud õigusteaduste magister ning tema uurimisvaldkond on keskendunud meditsiiniõigusele. 2010 aastal asus Mari Asser tööle Sotsiaalministeeriumi toonasesse E-tervis osakonda ning ta on osalenud mitmete digitaalse tervishoiu ja registrite seaduste välja töötamisel. Hiljem on ta töötanud konkreetsemalt tervishoiu andmete kogumise ülesehitamisega tervise infosüsteemi vaatest Eesti E-tervise SA-s (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses) ning hetkel on seotud ravimite ehtsuse kontrollisüsteemi käivitamisega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest